wt., 09/11/2010 - 20:40

Przedszkola i szkoły

Opieka przedszkolna dotyczy dzieci poniżej 4 lat. Rodzice zawierają umowę z wybranym przedszkolem lub biurem opiekunek, które jest zarejestrowane w urzędzie gminy, a następnie opłacają przesyłane przez nie rachunki.

Część kosztów można odzyskać za pośrednictwem Urzędu Skarbowego (tzw. dodatek na opiekę nad dziećmi – kinderopvangtoeslag). Koszty, jakie rodzice muszą ponieść sami, zależą od ich dochodów, liczby dzieci w rodzinie korzystających z opieki przedszkolnej, ceny opieki i liczby godzin, jakie poszczególne dzieci spędzają w przedszkolu czy u opiekunki.

Szkoła w Holandii

wszystkie dzieci mają ustawowo zagwarantowane prawo do nauki. Szkoły podstawowe są przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do około 12 lat.

 W roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, otrzymasz pismo z urzędu miasta lub gminy, informujące o obowiązku zapisania dziecka do szkoły podstawowej. Jest bardzo ważne, aby w porę zapisać dziecko do wybranej szkoły, ponieważ niektóre szkoły mają długie listy oczekujących. Zapisując dziecko do szkoły trzeba podać tzw. numer oświatowy dziecka (onderwijsnummer). Można go uzyskać w Urzędzie Skarbowym. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci idą do szkoły średniego szczebla. W Holandii obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 5 do 18 roku życia. Zaraz po przyjeździe do Holandii dzieci nie mówią jeszcze po niderlandzku. Jest to trudna sytuacja zarówno dla dziecka, jak i dla szkoły.

Z pytaniami na temat właściwej formy opieki i praktycznej realizacji nauczania w szkole podstawowej można zwracać się do ośrodka wsparcia dla uczniów z Europy Środkowej i Wschodniej (Steunpunt MOE leerlingen). Ośrodek posiada listę szkół, które mają dodatkowe możliwości i doświadczenie w zakresie nauczania dzieci, które dopiero od niedawna mieszkają w Holandii. (Z ośrodkiem można kontaktować się przez www.moeleerlingen.nl)