pon., 08/11/2010 - 19:26

Zasiłek rodzinny

Niezdolność do pracy

Jeśli choroba trwa dłużej niż dwa lata i niezdolność do pracy wynosi co najmniej 35%, można ubiegać się w UWV o rentę z tytułu niezdolności do pracy (WIA-uitkering).

Formularz wniosku o przyznanie renty WIA otrzymasz pocztą z UWV. Lekarz (w Polsce lub w Holandii, zależnie od Twojego aktualnego miejsca pobytu) oceni, jakie prace nadal możesz wykonywać. Na podstawie tego orzeczenia UWV określi stopień niezdolności do pracy. Jeśli niezdolność do pracy jest mniejsza niż 35%, w niektórych sytuacjach można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych (patrz tekst poniżej).

W przypadku pobierania równocześnie renty z tytułu niezdolności do pracy w Polsce holenderskie świadczenie będzie pomniejszone o tę kwotę. Zasiłek dla bezrobotnych, werkloosheidswet, jest przyznawany przez UWV (Centrum voor Werk en Inkomen). Przysługuje on każdemu kto przepracował przynajmniej 26 tygodnii na terenie Holandii. Wraz ze wzrostem stażu pracy zwiększa się też czas przez jaki przysługuje prawo do zasiłku. Jego wysokość jest zależna od zarobków, odpowiednio jest to 75% przez pierwsze dwa miesiące oraz 70% w kolejnych miesiącach.

W celu otrzymania zasiłku należy zarejestrować się w lokalnym oddziale UWV. Należy przygotować następujące dokumenty: -paszport lub dowód osobisty -BSN numer (SOFI numer) -polisa ubezpieczeniowa -dokumenty potwierdzające czas zatrudnienia w Holandii, dokumenty potwierdzające przebieg pracy w Polsce Na miejscu konieczne jest wypełnienie kilku formularzy, z których najważniejszy to formularz E 301.

Trzeba również zadeklarować gotowość oraz chęć do znalezienia pracy. Urząd może dokonać kontroli czy dana osoba faktycznie aktywnie poszukuje zatrudnienia. Rejestracji w UWV należy dokonać w jak najszybszym terminie po utracie pracy. W przypadku wyjazdu do Polski należy zarejestrować się w polskim Urzędzie Pracy ponieważ możliwe jest zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Holandii przez okres trzech miesięcy. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku do UWV o wydanie formularza E 303. Zasiłek w Polsce Jeśli mieszkasz w Polsce, nie pracujesz już u holenderskiego pracodawcy i co tydzień lub częściej dojeżdżałeś z Polski do Holandii, o zasiłek dla bezrobotnych powinieneś ubiegać się w Polsce.

Zasiłek rodzinny

W Holandii państwo dokłada się do kosztów wychowania dzieci w formie zasiłku rodzinnego (kinderbijslag). Wniosek o zasiłek rodzinny składa się w oddziale Banku Ubezpieczeń Społecznych (Sociale Verzekeringsbank, w skrócie SVB) właściwym dla siedziby pracodawcy. Przyznanie zasiłku rodzinnego i wysokość świadczeń zależą od sytuacji osobistej wnioskodawcy i jego współmałżonka lub partnera.

Emerytura

W Holandii każdy ma prawo do podstawowej emerytury (AOW). Dotyczy to zarówno pracowników, jak i osób prowadzących działalność na własny rachunek. Realizacją przepisów o emeryturze AOW zajmuje się SVB. Za każdy rok pracy w Holandii nabywa się prawo do 2% AOW. Po ukończeniu 65 lat otrzymuje się co miesiąc stałą kwotę emerytury AOW. (W Holandii wiek emerytalny dla mężczyzn i kobiet wynosi 65 lat). Wniosek o przyznanie tej emerytury należy złożyć w kraju zamieszkania, razem z wnioskiem o tamtejszą emeryturę podstawową.

W wielu holenderskich firmach istnieją także pracownicze programy emerytalne. Wniosek o tę emeryturę składa się w swoim funduszu emerytalnym w Holandii. Wysokość świadczeń zależy od wysokości zarobków i długości okresów składkowych. Oprócz tego można we własnym zakresie gromadzić środki na dodatkową emeryturę w Holandii. Indywidualne ubezpieczenia emerytalne wykupuje się w towarzystwach emerytalnych.