Wydarzenia pt., 09/04/2021 - 12:19

10 ciekawostek o Polakach w Holandii

10 ciekawostek o Polakach w Holandii 

1. W Holandii jest zameldowanych 198 tysięcy Polaków (stan na styczeń 2020), ogólną liczbę przebywających w tym kraju ocenia się na około 250 tysięcy. 

2. 75% Polaków w wieku od 15 do 74 lat pracuje – wśród rodowitych Holendrów odsetek ten wynosi 77%. 

3. 8 na 10 Polaków mieszkających w Holandii utrzymuje się z pracy na kontraktach albo własnej działalności gospodarczej.

4. Większość Polaków (65%) zarabiało w 2017 roku między 10 a 15 euro brutto na godzinę. 

5. W 2015 roku 27% zameldowanych w Holandii Polaków posiadało mieszkanie własnościowe 

6. W Hadze zameldowanych jest ponad 14 000 Polaków. 

7. W 2017 roku tylko 2,6% Polaków przebywających w Holandii pobierało zasiłek bijstand 

8. W miejscowości Zeewolde, 5% mieszkańców to Polacy, to najwyższy odsetek w Holandii 

9. W Amsterdamie zameldowanych jest 5600 Polaków. 

10. 2004 roku w Holandii tuz przed masowymi przyjazdami, było zameldowanych w tym kraju zaledwie 7431  Polaków.

 

Kategoria: Wydarzenia