Wydarzenia pon., 14/03/2022 - 08:05

14,15,16 marca wybory w Holandii, możesz głosować!

By głosować w wyborach do holenderskiego samorządu nie trzeba być obywatelem Holandii. Zameldowanie na terenie Holandii czyni nas wyborcą według prawa europejskiego.

W tym głosowaniu wybieramy radnych gmin.

Niestety w Holandii nie ma bezpośrednich wyborów prezydentów, burmistrzów i wójtów, o tym decydują już politycy, po tym jak wybierzecie radnych. (więcej w temacie>>> Władza samorządowa w Holandii - burmistrz )

 

Możesz głosować jeżeli spełniasz poniższe warunki :
- masz co najmniej 18 lat
- jesteś z kraju UE
- nie jesteś pozbawiony praw wyborczych prawomocnym wyrokiem
- jesteś zameldowany w Holandii

Dwa tygodnie przed wyborami uprawnieni do głosowania mieszkańcy otrzymują pocztą list z informacją o wyborach z tzw. "stempas", to dokument uprawniający do głosowania.

Zabierz "stempas" z tym dokumentem i dowodem tożsamości można udać się lokalu wyborczego by wziąć udział w głosowaniu.

AS