Historia i kultura pt., 21/04/2023 - 09:50

500 lat temu zmarł jedyny Papież z Holandii

Hadrian VI, właściwie Adriaan Florenszoon Boeyens, to jedyny jak dotąd papież z Holandii.

Co ciekawe, kolejnym papieżem nie Włochem był dopiero Karol Wojtyła z Polski.

Pontyfikat Hadriana VI to odległa historia, trwał od 9 stycznia 1522 do 14 września 1523.

Urodził się 2 marca 1459 w Utrechcie. Boeyens uczył się w Utrechcie i w Zwolle. Studiował na Uniwersytecie w Lowanium, który ukończył w 1476. W 1478 uzyskał tytuł magistra teologii, w 1491 tytuł doktora teologii. Tego samego roku przyjął święcenia kapłańskie.

Dalsza edukacja zaowocowała tytułem profesorskim filozofii i teologii na Uniwersytecie w Lowanium. Na uniwersytecie pełnił funkcje rektora w latach 1493/94 i 1502/03, dziekana wydziału teologicznego kilka razy, np. w 1493, oraz od 1497 roku kanclerza i dziekana lowańskiego kościoła św. Piotra

Zanim Adriaan Florenszoon Boeyens został papieżem dał się poznać jako aktywny i zręczny duchowny. Był opiekunem duchownym księcia Karola Habsburga (przyszły cesarz Karol V), regentem królestwa Hiszpanii wspólnie z kardynałem Francisco Jiménez de Cisneros, 18 sierpnia 1516 został wybrany biskupem Tortosy. W tym samym roku został też inkwizytorem generalnym Aragonii, a dwa lata później – także Kastylii. Papież Leon X kreował go w lipcu 1517 kardynałem-prezbiterem SS. Giovanni e Paolo.

Jak kościół zapamiętał papieża z Holandii? Hadrianowi VI zależało na reformie Kościoła w aspekcie prawnym i administracyjnym. Wprowadził drastyczne oszczędności w finansach kościoła, sam prowadził skromne i surowe życie. Jego pogląd na skromne życie i oszczędzanie nie spotkały się ze zrozumieniem.

Oszczędności w administracji, zwalnianie urzędników, likwidacja wielu urzędów, wstrzymania prac budowlanych oraz znacznego ograniczenia wydatków, przysporzyło mu wielu wrogów w Rzymie. Jakby tego było mało polecił również zamknąć watykański Belweder, w którym odbywały się zabawy i festyny, cofnął też mecenat licznym artystom.

Papież Hadrian VI był pracowity, co przy jego skromnym stylu życia mu nie posłużyło. W krótkim czasie podupadł na zdrowiu i w sierpniu 1523 roku Hadrian VI zmarł, po zaledwie półtora roku pontyfikatu.

Gdy umarł, umieszczono na drzwiach jego lekarza szyderczy napis : "Oswobodzicielowi Miasta". Rzym żył z "nadużyć" i nie chciał ich reformować.

 

(MH)