Sprawy socjalne wt., 24/11/2020 - 15:51

Badanie krwi na zawartość alkoholu i narkotyków

Co mogę zrobić, jeśli nie zgadzam się z wynikiem badania alkomatem lub badania krwi wykonanego po jeździe pod wpływem narkotyków i/lub alkoholu?

Jeśli zostałeś zatrzymany przez policję podczas jazdy i policja podejrzewa, że znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, musisz (w przypadku alkoholu) poddać się badaniu alkomatem i badaniu na stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. W razie podejrzenia o jazdę pod wpływem narkotyków, należy poddać się badaniu śliny i/lub badaniu objawów zewnętrznych oraz badaniu krwi. 

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem badania na stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu lub badania krwi na obecność narkotyków i/lub leków, możesz zlecić wykonanie własnego badania. Należy wtedy samodzielnie umówić się na badanie i zapłacić za nie we własnym zakresie.

Prawo do przeprowadzenia własnego badania

Jeśli badanie oddechu wykaże, że wypili Państwo za dużo alkoholu, lub też z badania krwi wyniknie,że zażyli Państwo zbyt dużą ilość narkotyków i/lub leków, będą Państwo mieli prawo do zleceniawykonania własnego badania.

- W przypadku alkoholu policja podaje wynik natychmiast po wykonaniu badania oddechu. Dlatego zamiar przeprowadzenia własnego badania należy zgłosić niezwłocznie.

-  W przypadku narkotyków i/lub leków policja poinformuje o prawie do przeprowadzenia własnego badania podczas wykonywania badania krwi. W przesłanym Państwu liście z wynikami badania krwi pod kątem zażycia narkotyków i/lub leków podany też będzie adres strony internetowej, na której znajdą Państwo informacje dotyczące prawa do przeprowadzenia własnego badania.

Jeśli policja wyda Państwu zakaz prowadzenia pojazdów, na dokumencie tym również podana będzie strona internetowa zawierająca informacje na temat prawa do przeprowadzenia własnego badania. 

Pobranie krwi do przeprowadzenia własnego badania

Własne badanie wymaga pobrania próbki krwi.

- W przypadku badania pod kątem zażycia narkotyków i/lub leków bądź jednoczesnego spożycia

z nimi alkoholu, laboratorium skorzysta z drugiej fiolki krwi pobranej od Państwa podczas

badania krwi.

- W przypadku badania pod kątem spożycia samego alkoholu, próbka krwi musi zostać pobrana tak

szybko, jak to możliwe.

Wymagania dotyczące laboratorium

Mogą Państwo sami wybrać laboratorium do przeprowadzenia własnego badania na obecność narkotykówi/lub alkoholu w Państwa organizmie. Musi to być jednak akredytowane laboratorium, specjalizujące się w przeprowadzaniu badań biochemicznych krwi, zgodnie z zapisami dekretu dot. alkoholu, leków i leków w ruchu drogowym. Oprócz tego (dodatkowe) badanie krwi musi być przeprowadzone metodą zgodną z określonymi wymogami, które można znaleźć w dekrecie dot. alkoholu, leków i leków w ruchu drogowym.

Do akredytowanych laboratoriów, które specjalizują się w przeprowadzaniu badań biochemicznych krwi zgodnie z zapisami ww. dekretu, pracują zgodnie z metodą, która jest zatwierdzona i spełniają wymogi prawne, należą np. apteka szpitalna Uniwersyteckiego centrum medycznego w Groningen, Laboratorium Mönchengladbach Dr Stein & Kollegen w Mönchengladbach (Niemcy), Eurofins Forensic Belgium w Brugii (Belgia) i het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam.

Aby przeprowadzić własne badanie w reakcji na wynik wcześniejszego badania krwi wykonanego przez Nederlands Forensisch Instituut (NFI), z wyżej wymienionych laboratoriów można skorzystać tylko z usług Uniwersyteckiego centrum medycznego w Groningen.  Jest to spowodowane tym, że pozostałe z tych laboratoriów nie mają zawartej umowy z NFI.

Należy samodzielnie skontaktować się z wybranym przez siebie laboratorium i zapytać o możliwość przeprowadzenia własnego badania oraz o jego koszt.

- Uniwersyteckie centrum medyczne w Groningen, wydział Klinicznej farmacji i farmakologii, oddział Laboratorium

- Laboratorium Mönchengladbach Dr Stein & Kollegen, Mönchengladbach (Niemcy): info@medlab-stein.nl

- Eurofins Forensic Belgium, Brugia (Belgia): forensics@eurofins.be;

- Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam: administratiemaasstadlab@maasstadziekenhuis.nl

Koszt przeprowadzenia własnego badania krwi

Za badanie to należy zapłacić we własnym zakresie. Laboratorium przeprowadzi badanie dopiero po otrzymaniu od Państwa należnej kwoty. Ponoszą Państwo koszty:

- pobrania próbki krwi w przypadku alkoholu – należy zapłacić za to policji przy pobraniu próbki

(nie trzeba płacić za pobranie krwi na obecność narkotyków i/lub leków);

- wysłania fiolki z próbką krwi do wybranego laboratorium w celu przeprowadzenia własnego

badania;

- badania krwi wykonanego przez laboratorium.

Aktualne ceny za transport próbki krwi można znaleźć w przepisach dotyczących alkoholu, leków i leków w ruchu drogowym. Sami wybierają Państwo laboratorium, któremu chcą Państwo zlecić przeprowadzenie własnego badania, i kierują Państwo do niego zapytanie o koszty takiej usługi. Za wykonanie badania należy zapłacić wybranemu laboratorium w terminie dwóch tygodni po otrzymaniu wyników badania krwi.

Na wniosku o wykonanie własnego badania krwi należy podać swoje imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, numer identyfikacji podatkowej (BSN) i numer śladu (SIN). W przypadku badania krwi na obecność narkotyków muszą Państwo w terminie zapłacić należną kwotę laboratorium przeprowadzającemu dla Państwa badanie własne. Dopiero wtedy zwróci się ono do laboratorium, które wykonało pierwsze badanie, o przesłanie próbki Państwa krwi. Wyniki zleconego przez siebie badania muszą Państwo wziąć ze sobą na rozprawę sądową.

Zwrot kosztów badania własnego

Jeśli badanie własne wykaże, że stężenie alkoholu, narkotyków i/lub leków nie przekraczało u Państwa dozwolonych prawem limitów, sąd może nakazać zwrócenie Państwu kosztów badania własnego. Nie otrzymają Państwo takiego zwrotu, jeśli okaże się, że laboratorium lub metody przeprowadzenia badania nie spełniają określonych wymogów. O zwrot kosztów badania należy się zwrócić do prowadzącego sprawę prokuratora.

informacja ze strony rijksoverheid.nl

Kategoria: Sprawy socjalne