sob., 18/02/2012 - 11:13

BHP w Holandii

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy ustanowiono zasady, które ujęto w ustawie o BHP, zwanej również „Arbowet”. Powyższa ustawa oraz powiązane z nią przepisy zawierają informacje na temat praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie BHP. Inspekcja Pracy sprawuje nadzór nad ich przestrzeganiem.

Arbowet zobowiązuje pracodawców do natychmiastowego zgłaszania Inspekcji Pracy wypadków przy pracy, które doprowadziły do śmierci, trwałego uszkodzenia ciała lub hospitalizacji.

Wypadek przy pracy to wypadek, do którego doszło podczas lub w wyniku wykonywanych prac. Może dojść do niego w firmie, na terenie budowy, podczas robót drogowych, podczas zarobkowego transportu towarów i/lub osób itd. W skrócie: wszędzie tam, gdzie prace wykonywane są przez ludzi – niezależnie czy jest to stałe, czy ruchome
miejsce pracy. Uwaga! Dla całkowitej jasności: wypadki, do których dochodzi w drodze do i z pracy (ruch praca-dom), nie są wypadkami przy pracy podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia. O wypadku przy pracy podlegającym obowiązkowi zgłoszenia jest mowa, jeśli osoba poszkodowana odniesie podczas pracy trwałe uszkodzenie ciała, zostanie przyjęta do szpitala lub umrze.

Kiedy, gdzie i jak należy zgłaszać poważny wypadek przy pracy?

Pracodawca ma obowiązek natychmiast zgłosić tzw. wypadek przy pracy podlegający obowiązkowi zgłoszenia Inspekcji Pracy.

Zgłoszenie to powinno zostać przekazane
Inspekcji Pracy telefonicznie. Arbeidsinspectie
Postbus 820
3500 AV Utrecht
Telefon 0800 ‐ 270 00 00 (połączenie bezpłatne)
arbeidsinspectie@minszw.nl
W przypadku tego rodzaju wypadków przy pracy kontakt telefoniczny z Inspekcją Pracy możliwy jest 24 godziny na dobę.

Zwłoka w zgłoszeniu wypadku przy pracy podlegającego obowiązkowi zgłoszenia
podlega wysokiej grzywnie (maksymalnie 4500 EUR).

info ze strony Niderlandzkiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia

czytaj też - Wypadek w pracy. Twoje prawa w Holandii