Sprawy socjalne wt., 03/11/2020 - 13:25

Chcesz holenderski paszport?

Kto długo mieszka w Holandii i nie planuje powrotu do Polski, może zastanowić się nad przyjęciem obywatelstwa holenderskiego.

Holendrem można zostać na trzy sposoby

– prawnie, z wyboru oraz poprzez naturalizację.

Pierwsza opcja jest zarezerwowana dla dzieci, których oboje rodziców lub mama mają obywatelstwo holenderskie. Jeśli Holendrem jest tata, to musi on najpierw uznać dziecko. Uzyskanie obywatelstwa z wyboru jest zarezerwowane dla pewnych wybranych grup. Najczęściej chodzi o osoby, które urodziły się na terenie Holandii, Curacao, Aruby lub Sint Maarten i mieszkają tam od dłuższego czasu.

Ponieważ większość z czytelników "MojejHolandii" urodziła się w Polsce, pominę szczegółową listę rozmaitych możliwości i wspomnę tylko o jednej opcji:

oświadczenie o chęci uzyskania obywatelstwa holenderskiego (tzw. optieverklaring) mogą złożyć osoby, które od co najmniej 5 lat pozostają w związku małżeńskim z Holendrem/Holenderką i od piętnastu lat nieprzerwanie mieszkają w Holandii (albo na Curacao, Arubie lub Sint Maarten). Procedura uzyskania obywatelstwa z wyboru może trwać do trzech miesięcy.

Cała reszta emigrantów, którzy chcą uzyskać holenderski paszport, musi wybrać trzeci sposób: naturalizację. Należy spełnić szereg warunków:

– ukończone osiemnaście lat

– legalnie i nieprzerwanie mieszkać w Holandii przez co najmniej pięć lat (z wyjątkiem osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim z Holendrem/ Holenderką – wtedy wystarczą trzy lata)

– posiadać bezterminowe zezwolenie na pobyt

– posiadać dobrą znajomość języka holenderskiego i kultury Holandii, potwierdzoną zdanym egzaminem w zakresie integracji społecznej lub

– w określonych przypadkach

– innymi certyfikatami

– nie można być karanym przez ostatnie cztery lata (kara więzienia lub wysoka kara pieniężna); nie może toczyć się postępowanie karne

– złożyć przysięgę zobowiązującą do przestrzegania obowiązującego w Holandii prawa

– być przygotowanym na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego Po złożeniu wniosku trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość

– procedura przyznawania obywatelstwa może potrwać nawet rok!

Jak zachować polskie obywatelstwo?

Jeśli chcesz zachować paszport z orzełkiem, musisz znaleźć dobry powód. Oto lista ze strony IND (holenderskiego Urzędu Imigracji i Naturalizacji):

– pozostawanie w związku partnerskim/małżeńskim z Holendrem lub Holenderką

– niepełnoletność

– posiadanie zezwolenia na pobyt dla azylanta

– urodziłeś się w Holandii, na Arubie, Curacao lub Sint-Maarten i mieszkasz tam w chwili składania wniosku

– zrzeczenie się obywatelstwa łączy się z dużymi opłatami na rzecz państwa (konieczność wykazania kosztów)

– zrzeczenie się obywatelstwa spowoduje utratę pewnych praw, co spowoduje duże straty finansowe (np. prawo do dziedziczenia)

Procedura naturalizacji nie należy do najtańszych.

Według informacji IND złożenie wniosku o naturalizację dla jednej osoby kosztuje 840 euro, a dla dwóch osób składających wniosek wspólnie – 1072 euro.

Dodanie do wniosku o naturalizację swojego niepełnoletniego dziecka kosztuje 124 euro (wszystkie dane aktualne na czerwiec 2016 r.).

A co dostaniemy w zamian? Posiadacze holenderskiego paszportu mogą liczyć na kilka ułatwień:

– możliwość otrzymania holenderskiego paszportu/ dowodu osobistego (i na przykład pojechać na wakacje do USA bez wizy)

– prawo do głosowania w wyborach parlamentarnych i w wyborach do tzw. Stanów Prowincjalnych (Provinciale Staten)

– prawo do pracy w holenderskim parlamencie i Stanach Prowincjalnych

Źródło: ind.nl/Documents/5013.pdf

Kategoria: Sprawy socjalne