Sprawy socjalne sob., 13/02/2016 - 11:39

Co czwarty Europejczyk żyje na granicy ubóstwa

Eurostat opublikował raport, w którym wskazuje, że aż 122 miliony Europejczyków są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Najgorzej pod tym względem jest w Rumunii i Bułgarii, Polska jest w połowie śrdniej unijnej, Holandia ma jeden z najniższych wskaźników ubóstwa.
Choć w Polsce w ostatnim roku zmniejszył się odsetek ludzi żyjących w ubóstwie o 1 procent, to i tak wciąż prawie co czwartego Polaka zagląda bieda (24,7%).

Najgorzej mają się dzieci w Polsce, prawie co trzecie dziecko jest zagrożone ubóstwem (28,2%)

Jak w Holandii?

W Holandii ogólny współczynnik ludzi zagrożonych ubóstwem jest dużo niższy niż w Polsce i wynosi 16,5%, jest jednym z najniższych w Europie.

W Holandii tylko 6,9% osób w wieku powyżej 65 roku życia jest zagrożonych ubóstwem, lepiej w Europie jest tylko w Luksemburgu 6,4%.

W Polsce ten współczynnik jest gorszy i wynosi 18,2%, ale na tle innych krajów europejskich wypadamy dobrze i mieścimy się w średniej EU.

W wielu krajach jest dużo gorzej i to dużo bogatszych, takich jak Wielka Brytania 19,3% i Szwajcaria 29,6%. Bardzo źle żyje się osobom starszym w Bułgarii, gdzie prawie co drugi emeryt jest zagrożony ubóstwem 47,8%.

Miernikiem ryzyka ubóstwa oraz wykluczenia społecznego (AROPE) są trzy zmienne:

1. Zarabiają mniej niż 60 proc. mediany zarobków w danym kraju, w Polsce to 13 439 złotych na rękę rocznie.

2. Odsetek osób, które nie mogą pozwolić sobie na nieprzewidziane wydatki (czyli stan oszczędności).

3. Intensywność pracy, czyli to, ile dane osoby pracowały w ciągu roku a ile były bez pracy.

Elka

Kategoria: Sprawy socjalne