Sprawy socjalne pt., 30/11/2012 - 12:26

Co zrobić by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Jeżeli pracowali Państwo w Holandii i stracili Państwo pracę, możliwe jest ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych.
Należy to zrobić w Holandii czy w Polsce? I gdzie można się zwrócić w przypadku zachorowania w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

UWV oraz WERKbedrijf UWV
W Holandii w przypadku choroby oraz bezrobocia mają Państwo do czynienia z UWV (Zakładem Ubezpieczeń Pracowniczych) oraz WERKbedrijf UWV (Urzędem Pracy i Zatrudnienia UWV).

WERKbedrijf oferuje pomoc w szukaniu nowej pracy, jeżeli są Państwo bezrobotni. UWV decyduje, w przypadku choroby lub bezrobocia, czy należy się Państwu zasiłek w Holandii.

Jestem ubezpieczony w Holandii
...i jestem bezrobotny

Jeżeli są Państwo ubezpieczeni w Holandii i nie wracają Państwo do Polski od razu po utracie pracy, możliwe jest ubieganie się w UWV o przyznanie holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych.

Pierwszego dnia bezrobocia należy zarejestrować się w WERKbedrijf UWV jako osoba szukająca pracy oraz złożyć podanie o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. Poprosimy wtedy Państwa o podanie, w jakich krajach już Państwo pracowali. Można to zgłosić na Formularzu PD U1.

Wymienione są na nim okresy zatrudnienia za granicą u poszczególnych pracodawców. Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić wysokość i okres wypłacanego zasiłku. Formularz PD U1 można otrzymać w instytucjach zajmujących się świadczeniami dla bezrobotnych w kraju, w którym
byli Państwo zatrudnieni.

W przypadku braku tego formularza, możemy poprosić o takie informacje w Państwa imieniu.
Następnie razem z WERKbedrijf UWV zaczną Państwo szukać nowej pracy. Jeżeli po otrzymaniu zasiłku zdecydują się Państwo wrócić do Polski, zasiłek holenderski będzie się Państwu należał
przez maksymalnie trzy miesiące. Jednakże przez pierwsze cztery tygodnie muszą Państwo szukać pracy w Holandii.

Żeby otrzymać holenderski zasiłek dla bezrobotnych w Polsce należy

wypełnić Formularz PD U2. Z niniejszym formularzem w ciągu siedmiu dni od wyjazdu z Holandii trzeba zgłosić się po zasiłek dla bezrobotnych w odpowiednim urzędzie w Polsce. Po wygaśnięciu prawa do zasiłku holenderskiego mogą Państwo od razu ubiegać się o polski zasiłek.
Bez pracy z powrotem do Polski Stracili Państwo pracę i chcą Państwo od razu wrócić do Polski? W tym wypadku o zasiłek należy ubiegać się nie w Holandii, lecz w Polsce. W tym celu potrzebny będzie Państwu Formularz PD U1 z Holandii.
O wydanie Formularza PD U1 oraz Formularza PD U2 można poprosić telefonicznie w UWV.

Z Polski można w tym celu zadzwonić pod numer + 31 88 898 20 01 (taryfa międzynarodowa). W Holandii można skorzystać z Infolinii dla Pracowników UWV 0900 - 9294 (taryfa lokalna). Można również wysłać pismo do: UWV, Afdeling WW verdragen, Postbus 124, 7500 AC Hengelo lub wysłać e-mail na adres: uwv.verdragen@uwv.nl.

W każdym razie należy podać przy tym swoje następujące dane:
- imię i nazwisko;
- swój numer identyfikacyjny BSN;
- ostatniego pracodawcę;
- pierwszy dzień bezrobocia;
- numer telefonu, pod którym są Państwo dostępni;
- adres, na który chcą Państwo otrzymać formularz.
Informacje te należy też mieć zawsze pod ręką podczas kontaktu telefonicznego z nami.
Jestem ubezpieczony w Holandii
...oraz bezrobotny i chory
Jeżeli są Państwo bezrobotni i zachorują, należy zgłosić ten fakt możliwie jak najszybciej drogą telefoniczną w UWV.

Przez maksymalnie trzynaście tygodni otrzymują Państwo wtedy zasiłek dla bezrobotnych, a następie zasiłek chorobowy. Jeżeli chcą Państwo wrócić do Polski, należy telefonicznie powiadomić o swoim wyjeździe UWV. W takim wypadku zasiłek chorobowy otrzymują Państwo po swoim wyjeździe. Po wyzdrowieniu w Polsce, mogą się Państwo na miejscu ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych.
Jeżeli zabrali Państwo do Polski holenderski zasiłek dla bezrobotnych na podstawie Formularza PD U2, będą go Państwo otrzymywać do dnia podanego na formularzu. Jeżeli choroba będzie trwała przez dłuższy czas, otrzymują Państwo zasiłek chorobowy z Holandii.

Jestem ubezpieczony w Polsce
…i straciłem pracę

Jeżeli są Państwo ubezpieczeni w Polsce, należy skorzystać z Formularza A1. Na formularzu tym widnieje informacja, że w okresie wykonywania pracy w Holandii podlegają Państwo polskiemu ustawodawstwu. Jeżeli mieszkają Państwo w Holandii, można ubiegać się o zasiłek w Holandii. W tym celu pierwszego dnia bezrobocia trzeba zarejestrować się w WERKbedrijf UWV jako osoba szukająca pracy oraz złożyć podanie o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych.

Żeby uzyskać zasiłek, potrzebny będzie Formularz PD U1 z Polski oraz ewentualnie formularze z krajów, w których byli Państwo jeszcze kiedyś zatrudnieni. Formularz można otrzymać w instytucjach zajmujących się świadczeniami dla bezrobotnych w krajach zatrudnienia. Jeżeli nie posiadają Państwo formularza, możemy poprosić o takie informacje w Państwa imieniu. Następnie razem z WERKbedrijf UWV rozpoczynają Państwo poszukiwanie nowej pracy.

Jeżeli przebywają Państwo w Holandii, ale mieszkają w Polsce, trzeba wrócić do Polski i tam ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Nie przysługuje Państwo wtedy zasiłek w Holandii.

Jestem ubezpieczony w Polsce ... oraz bezrobotny i chory

Jeżeli otrzymują Państwo holenderski zasiłek dla bezrobotnych i zachorują, należy zgłosić ten fakt możliwie jak najszybciej drogą telefoniczną w UWV. Przez maksymalnie trzynaście tygodni otrzymują Państwo wtedy zasiłek dla bezrobotnych, a następie zasiłek chorobowy.
Jeżeli otrzymują Państwo polski zasiłek dla bezrobotnych i zachorują, należy zgłosić to w instytucji wypłacającej świadczenia chorobowe.

W UWV mówimy po niderlandzku
Informacje z UWV są zazwyczaj dostępne wyłącznie w języku niderlandzkim. Niniejszy folder jest tutaj wyjątkiem. Jeżeli chcą Państwo zadzwonić do UWV i nie znają (dobrze) języka niderlandzkiego, proszę poprosić osobę, która mówi po niderlandzku lub ewentualnie po angielsku bądź niemiecku, o zadzwonienie w Państwa imieniu.
W przypadku pytań...
Na stronie uwv.nl/internationaal zamieszczono broszurę „Europejski pracownik w Holandii”, zawierającą więcej informacji na temat zatrudnienia europejskich pracowników w Holandii.
Jeżeli w dalszym ciągu mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o telefoniczny kontakt z Infolinią dla Pracowników
UWV pod numerem 0900 - 9294 (taryfa lokalna). Jeżeli dzwonią Państwo z Polski, proszę skorzystać z numeru
+ 31 88 898 20 01 (taryfa międzynarodowa).

informacja UWV