Wydarzenia pon., 31/05/2021 - 17:05

Dla przyjeżdżających z Polski jest kwarantanna?

Od 1 czerwca 2021 r. na terenie Królestwa Niderlandów wprowadzony zostaje obowiązek 10-dniowej kwarantanny w odniesieniu do osób przyjeżdżających z terenów bardzo wysokiego ryzyka epidemicznego.

Polska NIE znajduje się obecnie na liście państw bardzo wysokiego ryzyka. Zasady przyjazdu z Polski na teren Królestwa Niderlandów nie zmieniają się - 10-dniowa kwarantanna jest nadal stanowczo zalecana. 

Spośród krajów UE na liście obszarów bardzo wysokiego ryzyka figurują Cypr, Litwa i Szwecja: tutaj pełna lista . Na tej samej stronie znajdują się również szczegółowe zasady odbywania kwarantanny oraz wyjątki od jej obowiązywania.

Osoby przybywające z terenów bardzo wysokiego ryzyka mają obowiązek okazać wypełnione i podpisane zaświadczenie o kwarantannie: tutaj szczegóły. Brak ww. zaświadczenia skutkuje nałożeniem kary w wysokości 95 euro.

Kwarantanna obowiązuje również osoby zaszczepione i nie zwalnia z niej okazanie negatywnego wyniku testu na COVID-19. Dotyczy ona osób podróżujących wszelkimi środkami transportu, w tym samochodami prywatnymi. Złamanie zasad kwarantanny lub uchylanie się od poddania kontroli dot. miejsca pobytu skutkuje nałożeniem kary w wysokości 339 euro.

Zasady okazywania negatywnego wyniku testu przy przekraczaniu granicy kraju obowiązują na dotychczasowych zasadach.

informacja ze strony Ambasady RP w Hadze