wt., 09/11/2010 - 14:45

Długi w Holandii

Przez pewien czas nie mieliśmy pracy i popadliśmy w długi. Co teraz zrobić?

W przypadku zadłużenia ważne jest, aby długi przestały rosnąć i aby stopniowo spłacić istniejące zadłużenie. Pierwszym krokiem do wyjścia z długów jest dokładne przyjrzenie się swojej sytuacji finansowej i ustalenie rozmiaru zadłużenia. Oznacza to, że należy zrobić zestawienie swoich wydatków i dochodów, a następnie zrobić listę wszystkich swoich długów.

Można wtedy zastanowić się, czy nie dałoby się obniżyć niektórych wydatków albo zwiększyć dochodów. Być może pozwoli to częściowo rozwiązać problem.

Jeśli nie uda się obniżyć zadłużenia w ten sposób, trzeba zwrócić się do wszystkich wierzycieli, aby wynegocjować plan spłaty. Na stronie nibud.nl lub zelfjeschuldenregelen.nl Krajowego Instytutu Informacji Budżetowej (NIBUD) można przeczytać, co można zrobić, aby wyjść z długów. Opisano tam, jak sporządzić domowy budżet i jak zinwentaryzować swoje długi.

Zamieszczono tam także porady, jak poprosić wierzycieli o rozłożenie spłat. Jeżeli nie uda się samemu wyjść z długów, najlepiej skontaktować się z Działem Spraw Socjalnych w urzędzie gminy. Istnieją też firmy specjalizujące się w tego typu sprawach, które mogą pośredniczyć w kontaktach z wierzycielami. Warto jednak wcześniej zasięgnąć informacji, ponieważ trafiają się niestety także nieuczciwe firmy.

Straciłeś pracę? Co zrobić by otrzymać zasiłek? 

Urząd gminy może sam realizować program oddłużeniowy albo kierować osoby zadłużone do innej kompetentnej organizacji udzielającej pomocy. Czasem można dostać pożyczkę w gminnym banku kredytowym, aby za jednym razem zapłacić wierzycielom wynegocjowaną kwotę. Pożyczkę spłaca się wtedy przez okres trzech lat, oczywiście z odsetkami. Potem jest się wolnym od długów.

Jeżeli to także się nie uda, trzeba wystąpić o ustawowe umorzenie długów, czyli ogłoszenie upadłości. Dodatkowe (ogólne) informacje i indywidualną poradę można uzyskać m.in. w następujących instytucjach:

• Biuro Pomocy Prawnej (Juridisch Loket): hetjl.nl

• Holenderska Pomoc Prawna (Rechtshulp Nederland) - adres najbliższego oddziału można znaleźć na stronie: rechtshulpnederland.nl

• Biuro doradców społecznych w miejscu zamieszkania, adresy dostępne na stronie sociaalraadslieden.nl

• Holenderskie Stowarzyszenie na rzecz Kredytów Publicznych (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet): nvvk.eu

 

Uwaga: niestety niektóre strony internetowe są dostępne tylko w języku niderlandzkim. Pracownicy tych organizacji z reguły nie mówią po polsku, większość zna jednak angielski lub niemiecki (w stopniu komunikatywnym). Nigdy też nie należy podpisywać żadnych dokumentów, jeśli się ich nie rozumie.

 

 

info ze strony Niderlandzkiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW)