Wydarzenia śr., 08/02/2012 - 14:30

Jak rozwiązać ostatecznie kwestie "polskiego problemu"

Ulubiona partia wszystkich imigrantów, PVV, wspięła się na wyżyny rasizmu. Uruchomiła mianowicie prostą w obsłudze stronę internetową Meld Punt Midden en Oost Europeanen. Oznacza to ni mniej ni więcej, tylko punkt meldunkowy w sprawach dotyczących imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej.

Na stronie czytamy:

Od pierwszego maja 2007 ma miejsce wolny przepływ siły roboczej pomiędzy Holandią a Środkową i Wschodnią Europą. W chwili obecnej szacuje się, że liczba osób z tych krajów przebywających w Holandii, sięga od 200 do 350 tysięcy. Jako jedna z nielicznych partii, PVV była od początku przeciw otwarciu rynku pracy dla Polaków i pozostałych krajów MOE*. Biorąc pod uwagę wszystkie problemy, jakie towarzyszyły masowej imigracji głownie Polaków, stanowisko to było jak najbardziej słuszne. W międzyczasie PVV głosował także przeciw otwarciu rynku pracy dla Rumunów i Bułgarów.
Ta masowa imigracja prowadzi do wielu problemów: zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie, zakłócenia na rynku pracy, problemy integracyjne i mieszkaniowe.
Dla wielu osób oznacza to kłopoty. Skargi nie znajdują jednak ujścia, ponieważ ludzie nie wierzą, że zostanie pojęta jakakolwiek akcja.

Masz dość Środkowo- i WschodnioEuropejczyków? Straciłeś swoją posadę na rzecz Polaka, Bułgara lub innego imigranta z tych krajów? Chętnie o tym usłyszymy. Partia Wolności oferuje ci tę stronę jako platformę, za pośrednictwem której możesz zgłosić swoją skargę. Twoją skargę uwzględnimy w raporcie, który następnie przekażemy Ministerstwu Pracy i Spraw Socjalnych.

Tekst ten może i wymaga komentarza, jednak naprawdę nie wiem, jakiego. Wydawać by się mogło, że rasistowskie wycieczki i naznaczanie innych nacji Europa już kiedyś przerabiała. PVV radośnie kroczy śladami hitlerowskiej propagandy, tworząc obraz pijanego, brudnego, bezdomnego Polaka złodzieja.
Tylko czekać, aż nadworny PRowiec Wildersa nakręci o nas film, wzorowany na „Jud Süß” w reżyserii „nieodżałowanego” Veita Harlana. Może zawczasu rozpiszmy konkurs na tytuł, ażeby nie nazwali nas mianem „Pijanego Mariana”?

Strona PVV jest dostępna pod adresem:

meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl/ 

Swoje skargi zgłaszać można w kategoriach:
1.    Overlast (generalne kłopoty z migrantami)
2.    Geluid overlast (nadmierny hałas)
3.    Parkeer overlast (zajmowanie miejsc parkingowych przez migrantów)
4.    Dronkenschap (pijaństwo)
5.    Verloedering (degeneracja)
6.    Inne
7.    Baanverlies (utrata posady)
Na pytania należy odpowiadać zaznaczając opcję TAK lub NIE. Można też napisać swoje uwagi w rubryce „Toelichting” (Wyjaśnienie)

gietat

Zapraszamy do "starego kina" . Film propagandowy zrobiony w 1940 roku, z namaszczeniem ministra propagandy Josepha Goebbelsa.