Wydarzenia pt., 23/10/2020 - 13:00

Cała Polska w czerwonej strefie Polsce. Jeszcze więcej obostrzeń

W piątek 23 października rząd poinformował o nowych obostrzeniach w związku z epidemią koronawirusa. Zgodnie z zapowiedziami Mateusza Morawieckiego cała Polska objęta została czerwoną strefą.

Premier podał zakres nowych obostrzeń:

- szkoła podstawowa: klasy od 4 do 8 w trybie zdalnym;

- w godzinach 8.00 do 16.00 dzieci do 16. roku życia nie mogą same wychodzić z domu. W tych godzinach mogą się przemieszczać jedynie pod opieką dorosłych;

- ograniczenie działalności lokali gastronomicznych - puby, restauracje zostają zamknięte dla klientów. Mogą jedynie sprzedawać jedzenie na wynos (wstępnie na dwa tygodnie z możliwością przedłużenia);

- zakaz spotkań grup powyżej pięciu osób (wyjątki - osoby, które mieszkają razem czy spotkania w celach zawodowych);

- program "ochrona seniorów" - seniorzy powyżej 70. roku życia proszeni są o pozostawanie w domach (wyłączenia: wykonywanie czynności zawodowych, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życia codziennego, sprawowanie lub uczestniczenie w uroczystościach religijnych);

- zamknięcie sanatoriów po zakończeniu obecnych turnusów. 

Ponadto obowiązują pozostałe zakazy i nakazy.

Jakie obostrzenia obowiązują w czerwonej strefie?

Polska - Strefa czerwona:

Obowiązują limity dotyczące liczby osób, które znajdują się w obiektach handlowych: w sklepach o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, w sklepach powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2. 

Klienci są też zobligowani do noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Zakaz organizacji kongresów i targów;

Lokale gastronomiczne - sprzedaż tylko na wynos.

Zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych);

Kościoły: podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7 m2;

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 10 osób;

czytaj też --> Rekord zakażeń w Holandii

W szkołach wyższych i ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Wydarzenia kulturalne odbywają się:

1. W pomieszczeniach pod warunkiem:

a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

2. W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Działalność hotelarska:

obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. 

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej czy sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej 1 dobę hotelową.

Wydarzenia sportowe:

współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

Rozrywka:

Siłownie i centra i kluby fitness, aquaparki, baseny, wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne, kluby nocne, dyskoteki, (z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca)  – zamknięte

kina - udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 25% liczby miejsc, widzowie zasłaniają usta i nos.

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska:

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.​​​​

Transport zbiorowy:

Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

a) 50% liczby miejsc siedzących albo

b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Maseczki:

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu:

w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Transport lotniczy

obowiązek:

1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;

2) dezynfekcji statku powietrznego:

a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,

b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,

c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;

3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

Kategoria: Wydarzenia