Wydarzenia ndz., 06/09/2020 - 13:22

Jakie są stawki podatkowe w Holandii?

Aktualne stawki podatkowe w Holandii

Jeszcze w 2019 mieliśmy w Holandii trzy stawki podatkowe, zależne do uzyskanych rocznych dochodów, były to: 36,65 proc., 38,1 proc. i 51,75 proc.

Od 2020 r. obowiązują tylko dwie stawki:

37,35 proc. dla dochodów do 68 507 euro i 49,5 proc. dla dochodów powyżej tej kwoty.

Według zapowiedzi rządu w roku 2021 progi te mają się zmniejszyć do 37,10 procent dla dochodów w wysokości do 68.507 euro. Dla dochodów powyżej tej kwoty stawka progu podatkowego nie zmieni się.

Praca na własny rachunek – ZZP
Pierwsze 7280 euro zysku było w tym roku zwolnione od podatku dochodowego.

Próg ten w ciągu 5 lat będzie stopniowo się obniżać (do 5000 euro w 2028 r.). W 2020 r. kwota zelfstandigenaftrek zostanie obniżona o 250 euro, więc wyniesie 7030 euro.

Kategoria: Wydarzenia