Historia i kultura śr., 15/04/2015 - 16:43

Język polski zaliczono do języków, które liczą się w Holandii

Szanowni Państwo,
 

z wielką radością zawiadamiamy, że w sobotę 11 kwietnia 2015 roku powstała Sekcja Polska w organizacji Levende Talen zrzeszającej nauczycieli języków w Holandii.

Członkowie tej organizacji na Walnym Zebraniu, które odbyło się w Utrechcie, po prezentacji przygotowanej przez Zarząd Tymczasowy ubiegającej się o przyjęcie Sekcji Polskiej, jednogłośnie zaakceptowali jej statut wraz z listą zdeklarowanych członków i włączyli nową sekcję językową do swojej organizacji.

Tym samym język polski zaliczono do języków, które liczą się w społeczeństwie holenderskim i mogą być brane pod uwagę w nauczaniu w tutejszym systemie szkolnictwa.

W tak szczególnym momencie pragniemy wyrazić naszą wdzięczność pracownikom Slawistyki  Uniwersytetu  Amsterdamskiego na czele z panią profesor Ellen Rutten, a także panu profesorowi Wimowi Honselaarowi za wspieranie od początku naszych starań.

Specjalne podziękowania kierujemy do pani dr Alli Peters-Podgajewskiej, która stworzyła pomost pomiędzy organizacją Levende Talen a nową sekcją.

Dziękujemy nauczycielom zrzeszonym w organizacji Levende Talen ze stojącą na czele panią Judith Richters za życzliwe przyjęcie i stworzenie przyjaznej atmosfery od początku naszej współpracy. 

Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas wszystkich dużo pracy, by efektywnie popularyzować język polski a z nim polską kulturę, ale mocno wierzymy, że zapał i kreatywność dwu pokoleń miłośników języka polskiego potrafią zdziałać wiele.

Chcemy stać się platformą spotkań licznych organizacji polonijnych działających w Holandii, których celem jest podnoszenie poziomu nauczania i promowanie języka polskiego w tym kraju.

Pragniemy budować szacunek dla naszego języka i kultury w dwujęzycznym dialogu.
 

Zapraszamy do współpracy.

W imieniu tymczasowego Zarządu Sekcji Polskiej:
Elżbieta Niemczuk-Weiss
Slavische Talen en Culturen (Pools)
Universiteit van Amsterdam
Spuistraat 210, k. 539
1012 VT Amsterdam
e.d.niemczuk-weiss@uva.nl
e.weiss@quicknet.nl

Na zdjęciu od lewej: Dr. Anna Gregorowicz- Metz, Elżbieta Niemczuk-Weiss, Magdalena Malada, Agnieszka Steur


Kategoria: Historia i kultura