Sprawy socjalne wt., 01/12/2020 - 12:11

Kinderbijslag, aktualne stawki w 2020 roku

Kinderbijslag przysługuje również rodzicom mającym tylko jedno dziecko, a jego wysokość uzależniona jest od wieku dziecka.

Holenderskie władze wychodzą z założenia, że koszty utrzymania starszego dziecka są wyższe niż w przypadku malucha, dlatego im dziecko starsze, tym dodatek jest wyższy. Kinderbijslag wypłacany jest co kwartał przez instytucję SVB, czyli państwowy Bank Ubezpieczeń Społecznych.

W 2020 roku wysokość kinderbijslag będzie wynosi*:

- dziecko w wieku 0-5 lat – kinderbijslag w wysokości  € 221,49 na kwartał

- dziecko w wieku 6-11 lat – kinderbijslag w wysokości € 268,95 na kwartał

- dziecko w wieku 12-17 lat – kinderbijslag w wysokości € 316,41 na kwartał

Dodatek ten przysługuje również obywatelom innych państw UE (np. Polski), legalnie mieszkającym i pracującym w Holandii.

Oprócz kinderbijslag istnieje w Holandii również inny dodatek na dziecko, „kindgebonden budget”, którego wysokość uzależniona jest od dochodów rodziców. (http://mojaholandia.nl/artykul/kindgebonden-budget)

Dodatkowe informacje na ten temat na stronach: rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderbijslag/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-kinderbijslag, svb.nl/int/nl/kinderbijslag/kinderbijslag_voor_kind/kunt_u_kinderbijslag_krijgen/index.jsp

*svb.nl