ndz., 18/09/2011 - 14:50

KOMUNIKAT KONSULA RP

KOMUNIKAT KONSULA RP Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2011 ROKU
DOTYCZĄCY WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem z dnia 04 sierpnia 2011 roku zarządził WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ na niedzielę 09 października 2011 roku.

Zgodnie z postanowieniami kalendarza wyborczego, obwody do głosowania za granicą zostaną oficjalnie powołane najpóźniej do dnia 18 września 2011 roku. Informacja o powołaniu obwodów zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Królestwie Niderlandów.

W roku bieżącym zostanie uruchomiona możliwość osobistego wpisu na listę wyborców w wybranym obwodzie (w tym i metodzie głosowania) w aplikacji e-wybory. Samodzielne wypełnienie formularza daje gwarancję ujęcia w spisie, na co uzyskuje się natychmiastowe potwierdzenie, które można wydrukować. Zapobiega to ewentualnym pomyłkom. Link do aplikacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej placówki.

Zgłoszenie zamiaru głosowania może być także dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej (e-mailem) Konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze:

- do głosowania korespondencyjnego, najpóźniej do dnia 26 września 2011 roku do zakończenia godzin urzędowania konsula, tj. do godziny 18.30 czasu miejscowego lub za pomocą aplikacji e-wybory najpóźniej do dnia 26 września 2011 roku do godziny 24.00 czasu polskiego.

- do głosowania osobistego, najpóźniej do dnia 06 października 2011 roku do zakończenia godzin urzędowania konsula, tj. do godziny 16.30 czasu miejscowego lub za pomocą aplikacji e-wybory najpóźniej do dnia 06 października 2011 roku do godziny 24.00 czasu polskiego.

Celem sprawnego przeprowadzenia wyborów w Królestwie Niderlandów został utworzony specjalny adres poczty elektronicznej: haga.wybory2011@msz.gov.pl oraz numer telefonu: +31 70 3602808, pod którymi udzielane są dodatkowe informacje dot. przebiegu głosowania.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów za granicą opublikowane zostały na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

msz.gov.pl/Wybory,do,Sejmu,i,Senatu,RP,2011,44991.html


Leszek Rowicki

Konsul RP

informacja ze strony Ambasady RP w Królestwie Niderlandów haga.polemb.net