Wydarzenia wt., 28/11/2017 - 09:47

Mieszkasz w Holandii i nie masz ubezpieczenia?

Kara finansowa

Osoby nieposiadające ubezpieczenia otrzymują list z Holenderskiego Instytutu Opieki Zdrowotnej („het CAK”, het CAK) z przypomnieniem o konieczności wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu trzech miesięcy.

Osoby, które nie zarejestrują się u ubezpieczyciela zdrowotnego w ciągu trzech miesięcy, muszą zapłacić karę w wysokości 382,50 euro (2017).

Jeśli list z instytutu het CAK został wysłany przez pomyłkę, należy odwołać się od jego treści do instytutu. Formularz odwołania można pobrać tutaj, klikając opcję „Bezwaar (Indienen bezwaarschrift”).

Z wątpliwościami należy się zwrócić do Banku Ubezpieczenia Społecznego („Sociale Verzekeringsbank”) i poprosić o zbadanie danej sytuacji ubezpieczeniowej. Więcej informacji można znaleźć na witrynie www.svb.nl.

Zaległości składkowe

Osoby zalegające z opłacaniem składek ryzykują obciążenie wyższymi składkami. Ubezpieczyciel zdrowotny wysyła pisma do osób zalegających z opłaceniem składek za dwa lub więcej miesięcy.

W takiej sytuacji można uzgodnić sposób uregulowania zaległości. Jeśli zaległości składkowe dotyczą czterech lub więcej miesięcy, ubezpieczyciel zdrowotny wysyła ostatnie ostrzeżenie.

Należy odpowiednio szybko uzgodnić sposób uregulowania zaległości z ubezpieczycielem zdrowotnym lub poprosić o pomoc w spłacie długu w urzędzie gminy.
Jeśli zaległości dotyczą okresu sześciu miesięcy, ubezpieczyciel zdrowotny zgłasza płatnika do instytutu ZIN.

W roku 2017 miesięczna składka na rzecz instytutu het CAK wynosi 134,38 euro. Ta nowa miesięczna składka jest potrącana bezpośrednio z dochodów lub zasiłku płatnika.

Podwyższona składka jest pobierana do chwili spłacenia całości zadłużenia lub skorzystania z poradnictwa dla osób zadłużonych.

Daan

źródło: zorgverzekeringslijn.nl

Kategoria: Wydarzenia