Wydarzenia pon., 14/09/2015 - 18:49

Obchody 71 rocznicy bitwy i wyzwolenia Axel przez 1 Polską Dywizję Pancerną

Zbliża się czas obchodów 71 rocznicy wyzwalania miast i wsi holenderskich spod okupacji hitlerowskich Niemiec.

Nam Polakom, nie wolno zapomnieć, że u boku wojsk amerykańskich, kanadyjskich i angielskich walczyli nasi rodacy, żołnierze 1 Polskiej Dywizji Pancernej pod dowództwem legendarnego gen. Stanisława Maczka.

Jest to powód do dumy, ale jednocześnie zobowiązuje nas do pamięci o tamtych wydarzeniach.

W powojennej Holandii ślady udziału Polaków w wyzwoleniu utrwalali mieszkańcy wraz z osiadłymi tu, byłymi żołnierzami polskimi. Utrwalali niedawną historię w kamieniach pomników, w schludnie utrzymanych cmentarzach wojskowych i kultywowaniu tradycji. Uroczystości upamiętniające te wydarzenia to 4 i 5 maja, podczas obchodu dnia pamięci narodowej oraz rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Holandii.

Społeczności lokalne tradycyjnie organizują uroczystości w rocznice wyzwolenia ich miast,
szczególnie, kiedy związane było to z walkami zbrojnymi. Monumenty, nazwy ulic i placów,  dają temu świadectwo.  

Pragnę zwrócić uwagę czytelników na małe miasteczko Axel leżące niedaleko granicy z Belgią w gminie Terneuzen. To tutaj w krwawym boju trwającym (5 dni) 16 – 20 września wydzielona brygada pod wodzą płk dypl. Franciszka Skibińskiego opanowała rejon Axel i część zachodniego brzegu dolnej Skaldy (Schelde), ułatwiając tym samym wojskom 1 Armii

Kanadyjskiej późniejsze działania wojenne u ujścia zachodniej odnogi tej rzeki. Przejęcie kontroli nad tym obszarem przez aliantów, umożliwiło dostęp transportów wojennych do portów w Antwerpii, Gandawie i Terneuzen.

O trudności tego przedsięwzięcia niech zaświadczy fakt, że walki trwały tam do 8 listopada. Warto pamiętać, że wykonanie  tego zadania jest  wyłącznie zasługą  polskich  żołnierzy.

Mijają lata, odchodzą w naturalny sposób weterani, to my przybyli do tego kraju ich rodacy, starajmy się włączyć w kultywowanie tradycji i dobrego imienia Polaka, za które Oni płacili krwią, a często własnym życiem.

Jak w latach ubiegłych zapraszamy rodaków do Axel, aby oddać hołd tym, którzy walcząc za wolność waszą i naszą wpisali się do historii Holandii, wzbudzając wdzięczność i szacunek.

                                           Program obchodów
 Program obchodów 18 września (piątek) 2015r.

13.30 - 14.00 Uroczystość pod pomnikiem „Polski Krzyż” Hulsterseweg pod Axel - wystąpienia, składanie kwiatów i wieńców.

14.10 - 15.40 Zwiedzanie „Gdynia Muzeum” i ekspozycji poświęconej udziałowi polskich żołnierzy w wyzwalaniu Holandii i Belgii

16.00 - 16.30 Uroczystość na cmentarzu wojskowym w Axel, Burchtlaan - wystąpienia, składanie kwiatów i wieńców.     

W imieniu organizatorów zaprasza Tomasz Z. Sawicki

Obchody w 2014 roku