Sprawy socjalne pt., 12/11/2021 - 13:30

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne składa się z dwóch składników: powyżej opisanego ubezpieczenia zdrowotnego oraz dobrowolnego ubezpieczenia dodatkowego. Istnieje ponad 40 ubezpieczycieli zdrowotnych (wliczając w to marki własne), którzy oferują ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje:

podstawową opiekę medyczną, łącznie ze świadczeniami lekarzy pierwszego kontaktu, specjalistów i położników;

leczenie szpitalne;

opiekę dentystyczną do wieku 18 lat;

opiekę nad kobietami w ciąży;

pewne terapie, takie jak fizjoterapia, leczenie logopedyczne, terapia zajęciowa i poradnictwo dietetyczne;

wyroby medyczne;

produkty medyczne.

Ubezpieczenie dodatkowe pokrywa wydatki nieujęte w obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Mogą to być:

opieka dentystyczna dla dorosłych;

fizjoterapia;

okulary i szkła kontaktowe;

medyczne produkty homeopatyczne lub inne alternatywne.

Jest już porównywarka holenderskich ubezpieczeń po polsku!

www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker/polski 

To największa porównywarka ubezpieczycieli w Holandii otworzyła swoją stronę po polsku.

Wkład własny ubezpieczonego

Miesięczna składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021 wynosi około 120 euro. Oprócz tej miesięcznej składki należy opłacić wkład własny do kosztów leczenia. Wkład własny dotyczy kosztów opieki zdrowotnej, które nie są zwracane. Rząd zdecydował, że wkład własny w roku 2021 wynosi 385 euro. Koszty medyczne przekraczające tę kwotę i objęte ubezpieczeniem zdrowotnym zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.

Zasiłek zdrowotny

Zasiłek zdrowotny („zorgtoeslag”) stanowi wsparcie ze strony rządu przeznaczone na pokrycie składek zdrowotnych i jest przydzielany przez Belastingdienst. Aby dowiedzieć się, czy ubezpieczonemu przysługuje zasiłek zdrowotny, należy odwiedzić adres https://mojaholandia.nl/artykul/mozesz-dostac-zwrot-z-ubezpieczenia-do-2388-euro

Kwota zasiłku zdrowotnego jest uzależniona od dochodów. Zasiłek zdrowotny przysługuje także pełnoletnim dzieciom, które mieszkają z rodzicem lub rodzicami. W takim przypadku wysokość zasiłku zdrowotnego nie jest uzależniona od dochodów rodziców. O zasiłek zdrowotny można ubiegać się przez Internet lub listownie.

AS

źródło: zorgverzekeringslijn.nl