Wydarzenia wt., 30/03/2021 - 08:59

Od 30 marca do Polski z negatywnym testem

Podróżni przybywający do Polski ze strefy Schengen będą podlegali obowiązkowej kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, nie starszy niż 48 godzin.

Nowe zasady obejmą wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Osoby, które nie mieszkają lub nie przebywają na stałe w Polsce są zobowiązane posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Dotyczy to osób przekraczających granicę różnymi środkami transportu – indywidualnymi i zbiorowymi oraz osób przekraczających tę granicę pieszo.

>>Bezpłatny test na koronawirusa w Holandii<<

Podróżni mają obowiązek przedłożyć, na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji, wynik testu w języku polskim albo w języku angielskim.

Natomiast osoby, które wracają do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie Polski i będą posiadały negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, nie będą podlegały obowiązkowej kwarantannie.

Zostajesz na Wielkanoc w Holandii? >>Święconka 2021 w Holandii

Dodatkowo z obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy oraz posiadania negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2 zwolnione są również:

- osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej

- osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej,

- i inne osoby ze względu na wykonywany zawód wyszczególnione w rozporządzeniu (tutaj szczegóły: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8982,Komunikat-dla-osob-podrozujacych-z-Czech-Slowacji-Litwy-oraz-Niemiec.html

AS

źróło: strazgraniczna.pl, gov.pl