Sprawy socjalne sob., 03/02/2024 - 10:24

Ile możesz dostać emerytury w Holandii?

Osobom mieszkającym lub pracującym w Holandii przeważnie przysługuje emerytura AOW. Jest to podstawowa emerytura państwowa.

Wiek emerytalny AOW zależy od daty urodzenia.

Jeżeli urodziłeś się po 30 września 1961 roku, wiek emerytalny AOW nie jest jeszcze definitywnie ustalony, obecnie  wynosi co najmniej 67 lat i 3 miesiące. 

Co roku w styczniu podawane są aktualne ustalenia dotyczące wieku emerytalnego AOW. Definitywny wiek emerytalny AOW jest podawany z co najmniej pięcioletnim wyprzedzeniem.

Przykładowo urodziłeś się 04-08-1985

Twój przewidywany* wiek emerytalny AOW to 69 lat

Według prognoz emerytura AOW będzie przysługiwać od 4-8-2054

Nabywanie prawa do emerytury AOW rozpoczyna się 50 lat przed datą osiągnięcia wieku emerytalnego AOW. Za każdy rok można nabyć prawo do 2% emerytury AOW. Jeżeli zawsze mieszkałeś lub pracowałeś w Holandii, nabyłeś prawo do emerytury AOW w 100%.

Jeżeli mieszkałeś albo pracowałeś poza Holandią, nie nabyłeś pełnych praw emerytalnych.

W takim przypadku otrzymasz niższą emeryturę AOW. Za każdy rok pobytu lub zatrudnienia poza Holandią Twoja emerytura AOW ulega obniżeniu o 2%.

Przy ustalaniu wysokości emerytury AOW ustala się, czy:

mieszkasz sam albo z inną osobą oraz jak długo mieszkałeś albo pracowałeś w Holandii

Maksymalna wysokość emerytury AOW

Mieszkasz sam: 1 353,11 euro netto

Jesteś w związku małżeńskim lub mieszkasz z drugą osobą: 920,98 euro netto

Być może oprócz emerytury AOW oszczędzasz również na dodatkowe świadczenie emerytalne, odprowadzając składki samodzielnie albo za pośrednictwem pracodawcy.

Jeżeli oprócz emerytury AOW nie masz żadnych dodatkowych świadczeń emerytalnych ani pełnej emerytury AOW, istnieje możliwość, że przysługuje Ci dodatek do emerytury.

Prawa do emerytury AOW nie przechodzą na małżonka po śmierci osoby ubezpieczonej, ale są sytuacje, że małżonek może się ubiegać o emeryturę Anw dla członków rodziny ubezpieczonego.

* wiek przewidywany przez SVB, na dzień dzisiejszy nie jest ustalony, może być ten rok lub późniejszy.

 

źródło: SVB - instytucja realizująca ubezpieczenia społeczne w Holandii

Kategoria: Sprawy socjalne