Sprawy socjalne czw., 01/02/2024 - 07:00

Pracujesz przez agencję pracy?

Władze holenderskie starają się regularnie kontrolować agencje pracy. Niestety, ze względu na ogromną ilość i rozproszenie takich działalności, co jakiś czas dochodzi do nadużyć. Wykrywaniem i reagowaniem na nadużycia w stosunku do pracowników tymczasowych zajmuje się inspekcja pracy przy Ministerstwie Spraw Społecznych i Zatrudnienia. 

Inspekcja SZW podejmuje zdecydowane kroki przeciwko pracodawcom, którzy naruszają przepisy prawa pracy, w szczególności, jeśli chodzi o oszustwa lub wyzysk. 

Pamiętaj:

- Od pierwszego dnia należy skrupulatnie przechowywać wszystkie dokumenty związane z pracą.

- Każdego dnia należy zapisywać, o której godzinie rozpoczęliśmy pracę i o której zakończyliśmy.

- Również każdego dnia należy notować, jak często były przerwy i jak długo trwały.

- Czy twoje wynagrodzenie zależy od ilości zbiorów lub wykonanych sztuk? Każdego dnia należy zapisywać te ilości, notując liczbę kilogramów lub sztuk. Oprócz tego należy także zanotować, ile czasu zajęła ta praca.

- Pracę należy rozpocząć dopiero wtedy, gdy pracodawca poinformował o wysokości wynagrodzenia i godzinach pracy.

- Czy będzie to wynagrodzenie brutto czy netto? Czy wynagrodzenie zawiera czy nie zawiera 8% dodatku urlopowego i dni urlopowe? 

- Należy zapisać ustalenia dotyczące wynagrodzenia, zwłaszcza, jeśli umowa o pracę nie została przygotowana w formie pisemnej.

- Nie należy akceptować płatności gotówką. Od 1 lipca 2015 r. w Holandii obowiązuje zakaz dokonywania takich transakcji płatności gotówką. Pracodawca musi wypłacać wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy.

Czujesz się wyzyskiwany w miejscu pracy?

Zaniżone wypłaty, zbyt długi czas pracy, zbyt krótki czas odpoczynku, złe warunki pracy, zatrudnienie „na czarno”, z tym spora grupa Polaków spotyka się na co dzień pracując w Holandii przez agencję pracy. 

Nocleg jest w miejscu i warunkach odbiegających od tych wskazanych w umowie?

Jesteś nie zgłoszony w gminie gdzie mieszkasz mimo, że obiecano to w umowie?

Wydruk dotyczący płacy różni się od tego co otrzymałeś na konto?

Twój przełożony wywiera presję i zastrasza, zmusza do pracy ponad normę?

Agencja płaci za 40 godzin pracy tygodniowo (ty pracujesz dłużej), 10 godzin dziennie lub więcej przez 6 dni w tygodniu, w tym samym miejscu inni pracownicy na umowach pracują 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. 

Wyzysk w pracy

W myśl holenderskiego prawa, jesteś ofiarą wyzysku w pracy, kiedy ma miejsca następujące zdarzenia:

-  ktoś stosuje wobec ciebie przemoc lub używa groźby przemocy, żeby cię do czegoś zmusić;

- doświadczasz przymusu robienia czegoś, czego nie chcesz, np. pracy ponad ustawowy czas pracy, za stawkę poniżej tej ustalonej w kontrakcie, pracy w innym charakterze niż wcześniej ustalony itp.;

- następuje poważne naruszenie twojej integralności fizycznej i psychicznej (co zwykle jest następstwem przemocy lub groźby jej użycia);

-  twoja wolność osobista jest mocno ograniczona (np. jesteś całkowicie podporządkowany agencji pracy tymczasowej);

W następstwie takich sytuacji i metod jesteś narażony na:

- niebezpieczeństwo w miejscu pracy;

- nie masz zupełnie lub masz mocno ograniczony wolny wybór i podejmowanie decyzji;

- doświadczasz skutków rażących naruszeń prawa pracy, np. zaniżone wypłaty, zbyt długi czas pracy, zbyt krótki czas odpoczynku, złe warunki pracy, zatrudnienie „na czarno” itp.

Skargi

Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem naruszania warunków umowy, nieprzestrzegania zasad BHP w miejscu pracy lub zmuszania do pracy w godzinach nadliczbowych możesz skontaktować się z holenderską inspekcją pracy (Inspectie SZW):

Strona www (w języku angielskim): www.inspectorateszw.nl

Tel. 0800-5151 – w sprawie warunków pracy, płacy minimalnej itp., numer obowiązujący na terenie Holandii. Jeśli dzwonisz z zagranicy: +31 07-333-44-44.

Formularz skargi znajduje się TUTAJ (formularz w języku polskim).

W formularzu opisz jak najdokładniej potrafisz swoją sytuację: podaj dane kontaktowe do siebie i pracodawcy, podaj informację na temat czasu Twojego zatrudnienia i jego warunków. Dołącz też zdjęcia, kopie umów lub innych dokumentów otrzymanych od pracodawcy, jeśli je posiadasz.

Pamiętaj!  Inspectie SZW, SNCU, organizacje pozarządowe czy związki zawodowe nie mają prawa ujawnić pracodawcy Twoich danych osobowych.

AS

Kategoria: Sprawy socjalne