Sprawy socjalne śr., 19/04/2023 - 11:20

Pracujesz w Polsce i Holandii? Ubezpieczenie - ważna informacja

Jeżeli jesteś pracownikiem najemnym, osobą prowadzącą działalność na własny rachunek lub urzędnikiem państwowym i pracujesz w kilku krajach, może to mieć wpływ na Twoje ubezpieczenia społeczne. Ważne jest, aby być ubezpieczonym we właściwym kraju, po to by móc otrzymywać świadczenia lub zwrot kosztów opieki zdrowotnej, a także opłacać składki we właściwym kraju.

Skutki ubezpieczenia w niewłaściwym kraju

Ubezpieczenie w niewłaściwym kraju ma wpływ na świadczenia, koszty opieki zdrowotnej i składki. Istnieje na przykład ryzyko, że składki są opłacane albo świadczenie zostało przyznane w niewłaściwym kraju.

Jeżeli później okaże się, że jesteś ubezpieczony w innym kraju, możesz nie odzyskać nadpłaconych składek. Prawdopodobnie będziesz też musiał zapłacić składki w kraju, w którym jesteś ubezpieczony oraz zwrócić świadczenia lub koszty opieki zdrowotnej wypłacone przez niewłaściwy kraj.

Zgłoś do SVB, jeżeli będziesz pracować w kilku krajach

Upewnij się, że wiesz, w którym kraju jesteś ubezpieczony. Masz obowiązek powiadomienia w odpowiednim terminie Sociale Verzekeringsbank o zamiarze wykonywania pracy w kilku krajach.

Mieszkasz w Holandii?

Powiadom SVB, że będziesz pracować w kilku krajach. 

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia Sociale Verzekeringsbank ustali, w którym kraju jesteś ubezpieczony. 

O tym, gdzie jesteś ubezpieczony, SVB powiadomi inne kraje, w których pracujesz, a także kraj, w którym ma siedzibę Twój pracodawca. Jeżeli jesteś ubezpieczony w Holandii, otrzymasz pismo z potwierdzeniem.

Kontakt (W języku angielskim i holenderskim)

https://www.svb.nl/en/id/contact/find-your-svb-office

Mieszkasz poza Holandią?

Masz obowiązek zgłoszenia zamiaru wykonywania pracy w kilku krajach. Możesz to zgłosić w instytucji zajmującej się realizacją ubezpieczeń społecznych w kraju zamieszkania.

Instytucja w kraju zamieszkania ustali, w którym kraju jesteś ubezpieczony. 

Zagraniczna instytucja powiadomi Cię, w którym kraju jesteś ubezpieczony. Przekaże to także instytucjom innych krajów, w których pracujesz. 

Wystąp o bezpłatne wydanie zaświadczenia A1

Zaświadczenie A1 potwierdza, że podlegasz ubezpieczeniom społecznym w Holandii. Twój pracodawca może wystąpić z wnioskiem o jego wydanie. 

Osoby pracujące na własny rachunek mogą samodzielnie wystąpić o wydanie zaświadczenia A1.

 

źródło: SVB - instytucja realizująca ubezpieczenia społeczne w Holandii

Kategoria: Sprawy socjalne