Wydarzenia pon., 04/10/2021 - 09:56

Spadek stopy bezrobocia w EU

W sierpniu nastąpił dalszy spadek stopy bezrobocia zarówno w strefie euro, jak i w Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia w całej UE sięgnęła 6,8 proc. wobec 6,9 proc. w lipcu 2021 r. oraz 7,7 proc. w sierpniu 2020 r. W przypadku samej strefy euro najnowsze wskazania pokazały 7,5 proc. wobec 7,6 proc. w lipcu oraz 8,6 proc. w sierpniu 2020 r. 

Holandia tuż przed Polską

Krajem z najniższym bezrobociem to Czechy, zarejestrowanych tam bezrobotnych było jedynie 2,9%  – wynika z danych unijnego biura statystycznego Eurostat.

Na drugim miejscu znalazły się Holandia i Malta, bezrobocie w tych krajach wyniosło 3,2%. Obecnie bezrobotnych w Holandii jest 301 tys. Polska tuż za Holandią, stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 3,4% (około 575 tys. bezrobotnych).

Na koniec sierpnia liczba bezrobotnych w UE wynosiła łącznie 14,469 mln osób, z czego 12,162 mln zamieszkiwało państwa należące do strefy euro – informuje Eurostat. Oznacza to spadek w ciągu roku o 1,965 mln bezrobotnych w skali całej UE oraz o 1,861 mln biorąc pod uwagę jedynie strefę euro.

AS

Kategoria: Wydarzenia