Wydarzenia śr., 20/10/2021 - 12:31

W Holandii i Polsce mniej biedy niż w Niemczech

Z raportu Eurostatu wynika, że w 2020 r. w krajach Unii Europejskiej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było 96,5 mln osób, co stanowi 21,9 proc. ludności krajów wspólnoty. W tym 27,6 mln osób żyło w bardzo trudnych warunkach materialnych i społecznych, a 27,1 mln osób żyło w gospodarstwach domowych o niskiej intensywności pracy.

Krajem UE z najwyższym odsetkiem ludzi zagrożonych biedą i społecznym wykluczeniem była w 2020 r. Rumunia. Prawie 36% mieszkańców tego kraju zaliczono do tej kategorii.

Inne kraje z bloku wschodniego radzą sobie znacznie lepiej, w kilku przypadkach znacznie lepiej niż w "starej UE" . Na południe od Polski w Czechach, biedą zagrożonych było jedynie 11,5%, na Słowacji odsetek ten wyniósł 13,8%.

W krajach bogatszych sytuacja wygląda bardziej niepokojąco. W Niemczech 22,5%, Francji 18,9% a w Belgii 20,4% osób żyło w bardzo trudnych warunkach materialnych i społecznych, według kryteriów Eurostatu.

W Holandii odsetek ten był stosunkowo niski i wyniósł w 2020 r. 15,8%, niewiele gorszy wynik zanotowała Polska 17%.
Eurostat podając te wyniki podkreśla, że za osoby zagrożone biedą i społecznym wykluczeniem uznaje się ludzi, których dochody są niższe niż 60% mediany dochodów w danym kraju, czyli brane są pod uwagę niskie dochody w porównaniu z innymi mieszkańcami danego kraju.

Kategoria: Wydarzenia