Sprawy socjalne ndz., 12/11/2023 - 13:30

Warto wiedzieć. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne składa się z dwóch składników: powyżej opisanego ubezpieczenia zdrowotnego oraz dobrowolnego ubezpieczenia dodatkowego. Istnieje ponad 40 ubezpieczycieli zdrowotnych (wliczając w to marki własne), którzy oferują ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje:

podstawową opiekę medyczną, łącznie ze świadczeniami lekarzy pierwszego kontaktu, specjalistów i położników;

leczenie szpitalne;

opiekę dentystyczną do wieku 18 lat;

opiekę nad kobietami w ciąży;

pewne terapie, takie jak fizjoterapia, leczenie logopedyczne, terapia zajęciowa i poradnictwo dietetyczne;

wyroby medyczne;

produkty medyczne.

Ubezpieczenie dodatkowe pokrywa wydatki nieujęte w obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Mogą to być:

opieka dentystyczna dla dorosłych;

fizjoterapia;

okulary i szkła kontaktowe;

medyczne produkty homeopatyczne lub inne alternatywne.

Jest już porównywarka holenderskich ubezpieczeń po polsku!

www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker/polski 

To największa porównywarka ubezpieczycieli w Holandii otworzyła swoją stronę po polsku.

Wkład własny ubezpieczonego

Miesięczna składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021 wynosi około 120 euro. Oprócz tej miesięcznej składki należy opłacić wkład własny do kosztów leczenia. Wkład własny dotyczy kosztów opieki zdrowotnej, które nie są zwracane. Wkład własny w roku 2023 wynosi 385 euro. Koszty medyczne przekraczające tę kwotę i objęte ubezpieczeniem zdrowotnym zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.

Zasiłek zdrowotny

Zasiłek zdrowotny („zorgtoeslag”) stanowi wsparcie ze strony rządu przeznaczone na pokrycie składek zdrowotnych i jest przydzielany przez Belastingdienst. Aby dowiedzieć się, czy ubezpieczonemu przysługuje zasiłek zdrowotny, należy odwiedzić adres https://mojaholandia.nl/artykul/jestes-ubezpieczony-w-holandii-mozesz-dostac-nawet-do-3180-euro

Kwota zasiłku zdrowotnego jest uzależniona od dochodów. Zasiłek zdrowotny przysługuje także pełnoletnim dzieciom, które mieszkają z rodzicem lub rodzicami. W takim przypadku wysokość zasiłku zdrowotnego nie jest uzależniona od dochodów rodziców. O zasiłek zdrowotny można ubiegać się przez Internet lub listownie.

AS

źródło: zorgverzekeringslijn.nl