Sprawy socjalne wt., 07/03/2017 - 13:46

Wiekówka w Holandii

Masz mniej niż 23-lata? Chcesz pojechać do Holandii? Zarobić na studia, mieszkanie, samochód? Uważaj! Możesz dostać dużo mniejszą pensję wykonując to samo co Twój kilka lat starszy kolega.

Jeżeli chodzi o stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę W Holandii, ustawodawca przewidział podział na wiek zatrudnionych .

Sprawdź ile możesz zarobić: http://mojaholandia.nl/artykul/minimalna-placa-w-holandii

W pełni "zawodowo dorosłą osobę" uważa się pracowników, którzy mają co najmniej 23 lata. Pracodawca oczywiście może zapłacić tyle samo 18 latkowi jak 23-latkowi czy jeszcze starszemu, ale ma prawo zapłacić mu również mniej, dużo mniej.

Co 6 miesięcy stawki płacy minimalnej są ogłaszane, to najniższe stawki, do których zobowiązani są płacić pracownikom pracodawcy.