Wydarzenia wt., 25/04/2023 - 12:21

"Wracajcie do Polski" - Co może Cię przekonać do powrotu?

Za kilka dni będziemy obchodzić Dzień Polonii i Polaków za Granicą, byłby to prawdopodobnie najlepszy moment dla Premiera RP do wygłoszenia przemówienia skierowanego do Polaków mieszkających za granicą. Apelu powrotu do ojczyzny, która gotowa jest przyjąć polskie rodziny, ludzi kreatywnych, pracowitych, utalentowanych, by tworzyć wspólnie kraj liczący się na arenie międzynarodowej, bogatą Polskę.

Symulowane przemówienie Premiera RP

Poniżej prezentujemy symulację przemówienia Premiera RP, które zostało przedstawione w maju 2021 roku przez Strategy&Future z siedzibą w Warszawie. Strategy&Future na co dzień zajmuje się analizą spraw międzynarodowych, stale współpracuje m.in. z naukowcami, analitykami, ekonomistami, wojskowymi. Od jakiegoś czasu na stronie znajdziemy symulowane przemówienia polityków.

W prezentowanym przemówieniu wybraliśmy tylko fragmenty, której są skierowane bezpośrednio do emigracji po 2004 roku, przemówienie jest dość obszerne, w sporej części skierowane do tzw. "Starej Polonii" i osób, które już nie posiadają polskich paszportów, ale wciąż czują się Polakami. Pod tekstem link do pełnej treści przemówienia.

"Wiecie dobrze, że różnie z życiem na emigracji bywało. Chleb emigranta bywa gorzki.(...)

Łamany jest ład światowy ostatnich 30 lat, zmiany na świecie zwiastują zachwianie stabilizacją oraz utrwalonymi hierarchiami, w tym przewagami dawnych państw Zachodu. To już widać. Możliwe, że zostanie złamany kontrakt społeczny zachodniej klasy średniej, do której aspirowały kolejne pokolenia polskich emigrantów. To, co było pewne, już pewne nie będzie. Nadchodzą zmiany i przetasowania. Dlatego Rzeczpospolita woła do wszystkich swoich dzieci, by wracały, również z tego powodu. Nie wiadomo, co będzie się działo tam, gdzie obecnie żyjecie. Tymczasem Polska się rozwija – jako jedno z nielicznych państw w Europie. Czy Polska nie jest dobrym miejscem na te trudne czasy? (...) Ludzie są i będą skarbem Rzeczypospolitej. Proponuję wspólną przyszłość w nadchodzących przełomowych dla świata czasach. One nadchodzą. Potrzebujemy przyszłości. Bez ludzi, bez dzieci, bez energii nie ma życia i nie ma przyszłości. Polska mimo wszystkich niedociągnięć jest w najlepszej sytuacji od stuleci. Czas na dodatkowe zmiany. (...)

Chcemy, by Wasze pieniądze pracowały w Polsce, były wydawane w Polsce, zapewniały standard życia w Polsce i były inwestowane w Polsce. Jeśli ktoś przeniesie z zagranicy firmę lub przedsiębiorstwo, zostanie zwolniony z wszelkich podatków dochodowych CIT, z wyjątkiem oczywiście podatku od towarów i usług VAT przez dwa lata od dnia przyjęcia obywatelstwa. Każdy imigrant zatrudniający ludzi w swoje firmie w Polsce nie będzie płacić składki ubezpieczenia ZUS na swoich pracowników przez cztery lata.

 Dodatkowo, jeśli imigrant założy w Polsce firmę lub przedsiębiorstwo, lub przeniesie je wraz z decyzją o powrocie i zrobi to na wschód od linii Wisły, zostanie potraktowany w zakresie danin publicznych i udogodnień inwestycyjnych tak, jakby inwestował w wolnej strefie ekonomicznej określonej odrębną ustawą.(...)

 Jeszcze raz pragnę podkreślić, że rozumiem Wasze obawy przed polską administracją – jej opieszałością i nieprzystosowaniem. Wszyscy na to często narzekamy, wielu z Was skłoniło to kiedyś do wyjazdu z Polski. Chcemy to zmienić, i to radykalnie. Ustawa powołuje organ pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw skarg i zażaleń imigrantów na działania polskiej administracji. Organ ten będzie posiadał specjalne kompetencje, które umożliwią mu szybkie i radykalne działania wprost z upoważnienia premiera bez przechodzenia przez tryby administracyjne i ociężałą biurokrację państwa." (...)

Całość przeczytasz tutaj - Powrót do Rzeczypospolitej. Premier na Wawelu – Strategy&Future – geopolityka i geostrategia

Dziękujemy Strategy&Future za możliwość opublikowania fragmentów tekstu

 

Kategoria: Wydarzenia