Sprawy socjalne ndz., 07/02/2016 - 10:35

Wypadek w pracy. Twoje prawa w Holandii.

Prawo holenderskie dotyczące wypadków przy pracy na pierwszy rzut oka może się okazywać niezbyt korzystne dla pracownika.

Jednak po zagłębieniu się w temat widać wyraźnie, że korzyści jest sporo. Najważniejsza różnica występująca między Holandią a innymi krajami, w tym Polską jest taka, że obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne nie pokrywa, a raczej nie wypłaca żadnego odszkodowania za wypadek przy pracy. Pracownik może dochodzić odszkodowania od  uszczerbku na zdrowiu lub za szkodę materialną od podmiotu (osoby lub przedsiębiorstwa), która ponosi winę za wypadek. Pamiętaj, że pracodawca ma obowiązek poinformowania właściwej miejscowo Inspekcji Pracy o każdym poważnym  wypadku przy pracy w jego przedsiębiorstwie. Podroż do i z pracy nie są tym obowiązkiem obejmowane. 

Co w Holandii uważa się za poważny wypadek przy pracy? Taki w którym ofiara poniosła śmierć, lub doznała poważnej psychicznej lub fizycznej szkody na zdrowiu, skutkującej przyjęciem jej na leczenie lub obserwację w szpitalu.

Po otrzymaniu zawiadomienia Inspekcja prowadzi dochodzenie, którego celem jest ustalenie przyczyn wypadku, zbadanie, czy zdarzenie to nie było skutkiem naruszenia obowiązujących przepisów oraz ewentualne wskazanie pracodawcy, jakie winien podjąć działania, aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.  

Po zamknięciu dochodzenia Inspekcja Pracy sporządzenia sprawozdanie, które udostępniane jest wszystkim osobom zainteresowanym w sprawie. Wyniki dochodzenia Inspekcji mogą być podstawą dla ukarania pracodawcy. 

W celu uzyskania informacji o możliwościach dochodzenia roszczeń można zwrócić się do inspektorów Inspekcji Pracy. Przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku przy pracy w drodze cywilnej istotnym dokumentem uwiarygodniającym zasadność roszczeń pracownika wobec pracodawcy może być sprawozdanie Inspekcji Pracy o przyczynach wypadku wraz z ewentualnymi wnioskami o ukaranie pracodawcy.

inny podobny artykuł - BHP w Holandii

Pamiętaj!

Jeżeli wypadek nastąpił w pracy, walcz o swoje prawa. Najlepiej skontaktuj się z kancelarią prawną zajmującą się tą tematyką lub osobami czy instytucjami, która mogą Ci w tym pomóc!

Nieważne czy pracowałeś bezpośrednio u pracodawcy czy przez pośrednika! 

W Holandii osoba, która w wyniku wypadku przy pracy utraciła zdolność do wykonywania pracy otrzymuje na czas choroby świadczenie chorobowe. Jeśli okres niezdolności do pracy przekracza 104 tygodnie świadczenie chorobowe przechodzi w świadczenie rentowe (tzw. WIA, dawnej WAO).