Sprawy socjalne sob., 19/11/2016 - 14:48

Wyższe dodatki: mieszkaniowy, zdrowotny i na dziecko

Kto się wzbogaci w 2017 roku?

Holenderskie ministerstwo Spraw społecznych i Pracy (SZW) przedstawiło plany na 2017 rok. Co zmieni się w naszych finansach? Kto skorzysta z wyższych dodatków? Opisujemy najważniejsze plany, które musi jeszcze zatwierdzić rząd.

Dodatki w górę

W 2017 roku możemy liczyć na wyższe dodatki: mieszkaniowy, zdrowotny i na dziecko (kindgebonden budget).

Wzrośnie także kwota wolna od podatku (algemene heffingskorting) i ulga podatkowa dla osób starszych. Te zmiany są korzystne dla osób o niskich dochodach. Ministerstwo przewiduje, że wzrośnie ich siła nabywcza.
W 2017 roku pełne minimalne wynagrodzenie będzie przysługiwało nie od 23, a od 21 roku życia (zostanie obniżone w dwóch etapach).

Sprawdź minimalne wynagrodzenie w Holandii http://mojaholandia.nl/artykul/minimalne-wynagrodzenie-w-holandii-2017

Podwyższona zostanie także minimalna stawka dla osób od 18 do 20 roku życia.

Opieka nad dzieckiem

Rodzice małych dzieci zaoszczędzą w 2017 na przedszkolu. Dokładna kwota zależy od ich dochodów.

Od 2017 roku rząd chce co roku wydawać 200 milionów euro na przedszkola i inne formy opieki na dziećmi. Dzięki temu ma wzrosnąć jakość oferowanej opieki – m.in. dzięki systematycznemu sprawdzaniu, czy dzieci prawidłowo się rozwijają. Ubogie rodziny będą także mogły otrzymać odzież, instrumenty muzyczne i lekcje pływania dla dzieci.

Od 1 stycznia 2017 zakaz potrącania pieniędzy z wynagrodzenia minimalnego - tutaj szczegóły: 

mojaholandia.nl/artykul/od-1-stycznia-2017-zakaz-potracania-pieniedzy-z-wynagrodzenia-minimalnego

Praca

Od 2017 roku przerwa między dwiema umowami tymczasowymi będzie trwać trzy miesiące zamiast obecnych sześciu.

To oznacza, że pracodawca, który nie chce proponować stałej umowy o pracę, będzie musiał odczekać trzy miesiące przed podpisaniem kolejnej umowy tymczasowej.

Skorzystają także pracodawcy zatrudniający pracowników z najniższym wynagrodzeniem.

Specjalna ulga ma sprawić, że osoby o niższych dochodach łatwiej znajdą pracę.
Szukanie pracy
Urząd Pracy i Zatrudnienia (UWV) będzie mógł w przyszłym roku przeznaczyć 160 milionów euro na wsparcie osób szukających pracy – rozmowy, warsztaty, testy kompetencji. Od połowy 2016 roku przeznaczono także 30 milionów euro na bony szkoleniowe.

Służą one do dofinansowania szkolenia pozwalającego znaleźć pracę w innym zawodzie (np. zdobyć uprawnienia operatora żurawia czy spawacza). Z bonów mogą skorzystać osoby pracujące, bezrobotne i samo-zatrudnione.

Źródło: rijksoverheid.nl

 

Olga Niziołek


Tłumacz j. niderlandzkiego

Kategoria: Sprawy socjalne