Sprawy socjalne pon., 15/08/2016 - 11:09

Kinderbijslag, holenderskie 500+

W Polsce od niedawna mamy „500 +”, w Holandii od dawna istnieje „kinderbijslag”.

Kinderbijslag to holenderski „dodatek na dziecko”. Podobnie jak polskie 500+ nie jest on uzależniony od wysokości dochodów rodziców.

Inaczej niż polskie 500+ przysługuje on również rodzicom mającym tylko jedno dziecko, a jego wysokość uzależniona jest od wieku dziecka.

Holenderskie władze wychodzą z założenia, że koszty utrzymania starszego dziecka są wyższe niż w przypadku malucha, dlatego im dziecko starsze, tym dodatek jest wyższy. Kinderbijslag wypłacany jest co kwartał przez instytucję SVB, czyli państwowy Bank Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lipca 2016 roku wysokość kinderbijslag wynosi:

- dziecko w wieku 0-5 lat – kinderbijslag w wysokości 197,51 euro na kwartał

- dziecko w wieku 6-11 lat – kinderbijslag w wysokości 239,84 euro na kwartał

- dziecko w wieku 12-17 lat – kinderbijslag w wysokości 282,16 euro na kwartał

Dodatek ten przysługuje również obywatelom innych państw UE (np. Polski), legalnie mieszkającym i pracującym w Holandii.

Oprócz kinderbijslag istnieje w Holandii również inny dodatek na dziecko, „kindgebonden budget”, którego wysokość uzależniona jest od dochodów rodziców. (http://mojaholandia.nl/artykul/kindgebonden-budget)

Dodatkowe informacje na ten temat na stronach: rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderbijslag/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-kinderbijslag, svb.nl/int/nl/kinderbijslag/kinderbijslag_voor_kind/kunt_u_kinderbijslag_krijgen/index.jsp