Sint

wt., 14/11/2017 - 13:35

Sinterklaas w Holandii

Mikołaj nie przyjeżdża saniami 24 grudnia by obdarowywać dzieci prezentami.