pon., 08/11/2010 - 21:31

Zostałeś oszukany w Holandii?

Zostałeś oszukany, źle potraktowany przez nieuczciwego pracodawce lub pośrednika? Praca w Holandii dla wielu z nas kończy się kilka tygodni po przyjeździe. Jak się przed tym ustrzec? Gdzie się zgłosić?

 

 

 

 

 

 

Jesteś wykorzystywana/-y?
A może dotyczy to osoby, którą znasz?

Zwróć się o pomoc!

W pracy możesz spotkać się z wykorzystywaniem przez pracodawcę. Oto przykłady:

• Jesteś zmuszana/-y do wykonywania
niebezpiecznej lub niezdrowej pracy.

• Zabrano Ci paszport lub dowód osobisty.

• Masz u pracodawcy duży dług do
spłacenia.

• Za wykonywaną pracę nie otrzymujesz
żadnego wynagrodzenia lub otrzymujesz
bardzo niskie wynagrodzenie.

• Spotykasz się ze złym traktowaniem,
szantażem lub groźbami.

• Pracodawca grozi, że zgłosi Cię jako osobę
nielegalnie pracującą w Holandii.

• Nie możesz dysponować swobodnie
swoim czasem poza godzinami pracy.

• W przypadku choroby nie możesz udać się
do lekarza lub do szpitala.

Czy dwie lub więcej opisanych powyżej sytuacji dotyczy Ciebie lub kogoś, kogo znasz? W takim wypadku prawdopodobieństwo wykorzystywania jest duże. Nie pozwól na to – zwróć się o pomoc!

Gdzie możesz uzyskać pomoc?

Pomoc i informacje możesz uzyskać w Centrum Koordynacyjnym CoMensha. Także w przypadku, gdy nie jesteś pewna/-y, czy Ty – lub osoba, którą znasz – jest wykorzystywana. Ta niezależna fundacja przekazuje informacje na temat możliwości złożenia doniesienia na policję lub skargi w Inspekcją SZW. Zajmuje się ona także opieką nad ofiarami wykorzystywania i handlu ludźmi. Wszystko, co przekażesz, traktowane będzie jako informacja poufna.
E-mail: info@comensha.nl lub telefon: 033448 11 86 (pn. - pt. w godz. 9.00 - 17.00).
Dostępne są informacje w języku niderlandzkim lub angielskim.

Jakie masz prawa jako ofiara?

Jeśli jesteś ofiarą wykorzystywania lub handlu ludźmi możesz skorzystać z holenderskiej regulacji B9.

Daje Ci ona prawo do:

• Trzech miesięcy na zastanowienie i
podjęcie decyzji, czy chcesz zgłosić
popełnienie przestępstwa. W okresie na
zastanowienie nie zostaniesz odesłana/-y
do własnego kraju.

• Miejsca pobytu, zasiłku i pomocy
medycznej.

• Czasowego pozwolenia na pobyt w
przypadku współpracy przy wykryciu i
ściganiu podejrzanych.
Pozwolenie na pobyt wydane zostaje na
czas wykrycia, ścigania i procesu
podejrzanych.

• W okresie obowiązywania pozwolenia na
pobyt masz prawo pracować w Holandii.

Więcej informacji

Jeśli otrzymujesz zbyt niskie wynagrodzenie, lub pracujesz w złych warunkach, możesz złożyć skargę w Inspekcją SZW:
www.inspectieszw.nl lub pod numerem 0800-5151 (gratis).
Dokonywanie zgłoszeń Jeśli posiadasz informacje dotyczące wykorzystywania lub handlu ludźmi, jednak nie masz odwagi pójść na policję, możesz dokonać anonimowego zgłoszenia za pośrednictwem systemu „Anonimowego zgłaszania przestępstw”, dzwoniąc pod numer: 0800-7000.

informacja z broszury inspectieszw.nl

czytaj też :

Niewolnictwo w Holandii 

Bezdomni Polacy