pon., 08/11/2010 - 21:20

Rozłąkowe

Algmene heffingskorting, często określane błędnie jako "rozłąkowe" (takie pojęcie nie istnieje w holenderskim prawie), jest to forma rozliczenia wspólnego. Stosuje się w sytuacji kiedy występuje znacząca różnica miedzy przychodami partnerów fiskalnych.

Wysokość algmene heffingskorting jest zależna od przychodów partnera fiskalnego (np. żony) i jest odciągana z odprowadzonego wcześniej przez drugiego partnera fiskalnego (np. męża) podatku.

Najczęściej wypłacana jest w formie decyzji definitywnej kierowanej bezpośrednio do partnera fiskalnego w Polsce. Taka forma rozliczenia jest opłacalna gdy dochód Partnera fiskalnego zamieszkałego w Holandii przekracza 10.000 euro. Jeżeli przychody Partnera fiskalnego w Polsce przekraczają 6150 euro skorzystanie z tej ulgi staje się niemożliwe. Posiadanie SoFi numeru jest warunkiem otrzymania algmene heffingskorting. W tym przypadku możliwe jest uzyskanie numeru SoFi tylko dla osób będących partnerem fiskalnymi.

Otrzymując heffingskorting nie traci się prawa do innych ulg oraz odpisów. Należy pamiętać, że nie każdy mieszkaniec naszego domu może być naszym partnerem fiskalnym. Uzyskanie algmene heffingskorting na niewłaściwą osobę będzie potraktowane przez Urząd Skarbowy jako WYŁUDZENIE. Holenderski urząd skarbowy ma 5 lat na dokonanie kontroli poprawności rozliczenia.