śr., 12/11/2014 - 13:04

Traktat z Maastricht

Oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej (, umowa międzynarodowa parafowana 11 grudnia 1991 r., podpisana 7 lutego 1992 r. w Maastricht w Holandii. TUE wszedł w życie 1 listopada 1993 roku po referendach przeprowadzonych w niektórych krajach członkowskich.

Główne cele i postanowienia Traktatu:

1. utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych,
2. umocnienie spójności gospodarczej i społecznej (kohezji),
3. utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej łącznie z wprowadzeniem wspólnej waluty euro od 1 stycznia 1999 roku i określeniem kryteriów konwergencji,
4. potwierdzenie tożsamości Unii na arenie międzynarodowej,
5. realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
6. wzmocnienie ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich (ustanowienie obywatelstwa Unii),
7. rozwój współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Traktat ustanowił Unię Europejską (UE) opartą na 3 filarach:
• Wspólnota Europejska, Europejska Wspólnota Węgla i Stali i Euratom,
• Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB),
• Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.