Sprawy socjalne pt., 22/08/2014 - 17:00

Ciąża i poród w Holandii

Ciąża

Kobieta w ciąży powinna zgłosić się do położnej lub do lekarza-specjalisty. Na pierwszą wizytę należy iść gdy jest się ok. 9 tygodni w ciąży. Położną wybiera się samemu. Nazwiska i adresy lekarzy i położnych można znaleźć w poradniku gminnym (gemeentegids).

Jakie prawa przysługują kobietom w ciąży?<<<

Poród

W domu
W Holandii można rodzić w domu. Lekarz lub położna musi być obecny/a przy porodzie. Poród w domu łączy się z wymaganymi warunkami; lekarz lub położna tłumaczą jakie to warunki i jak ich należy przestrzegać.

Więcej o porodzie w Holandii znajdziesz tutaj: 

http://mojaholandia.nl/artykul/wszedzie-dobrze-ale-w-domu-najlepiej-o-porodzie-domowym

W szpitalu
Kobieta sama decyduje czy rodzi w domu czy w szpitalu. Jeśli kobieta decyduje się rodzić poliklinicznie, to położna przyjeżdża do szpitala. Kilka godzin po porodzie można jechać do domu. Za poród polikliniczny trzeba dodatkowo zapłacić. Jeśli poród odbywa się poliklinicznie z powodów medycznych, wtedy nie płaci się dodatkowych kosztów.  Jeśli konieczny jest poród kliniczny, to przebiega on pod opieką lekarza-specjalisty. Lekarz może wtedy lepiej kontrolować stan dziecka i matki.

Opieka nad matką i dzieckiem po porodzie

 

Pielęgniarka połogowa to osoba, która opiekuje się matką i noworodkiem. Uczy ona także matkę i ojca, jak zajmować się dzieckiem. Pracuje ona w domu nowo narodzonego dziecka. Ilość dni i godzin jest zależna od warunków ubezpieczenia.

Jeśli dziecko urodzone jest w domu, trzeba zamówić pielęgniarkę połogową. Ubezpieczalnia podpisuje kontrakty ze agencjami pielęgniarskimi. Pielęgniarkę należy zamówić jak najszybciej, najlepiej w okolicach 9 tygodnia ciąży. Opieka połogowa należy co prawda do ubezpieczonego pakietu podstawowego, ale każdy musi płacić własny wkład.
Urlop macierzyński

Strach rodzić w Holandii? <<<<

Każda pracująca ciężarna kobieta ma prawo do urlopu macierzyńskiego. Także kobiety, które otrzymują zasiłek dla bezrobotnych, na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i osoby czasowo niezdolne do pracy mają prawo do tego urlopu. Prośbę o udzielenie tego urlopu należy zgłosić UWV lub u pracodawcy co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem urlopu. Należy przedstawić oświadczenie lekarza prowadzącego lub położnej z wytyczonym prawdopodobnym terminem porodu
Czas urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński trwa 16 tygodni. Każda kobieta ma wolny wybór ile tygodni urlopu weźmie przed porodem: 4, 5 czy 6. Jeśli się np. weźmie przed porodem 6 tygodni wolnego, do zostaje 10 tygodni wolnego po porodzie. Jeśli dziecko narodzi się przed rozpoczęciem urlopu, to ma matka prawo do 16 tygodni po porodzie. Jeśli dziecko narodzi się po wyliczonym terminie, to w dalszym ciągu ma matka prawo do 10 tygodni po porodzie.

Urlop macierzyński jest płatny

Podczas urlopu macierzyńskiego otrzymuje kobieta 100% normalnej pensji i buduje prawo do normalnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie ma prawa do kompensowania urlopu macierzyńskiego urlopem wypoczynkowym.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na rządowej stronie internetowej: rijksoverheid.nl

Zgłoszenie narodzin dziecka

Każde dziecko, które rodzi się w Królestwie Niderlandów, musi być w ciągu 3 dni po narodzinach zgłoszone u urzędnika stanu cywilnego, w gminie w której dziecko jest urodzone. Urzędnik sporządzi akt urodzenia, który to akt będzie włączony do rejestru aktów stanu cywilnego. Akt jest prawnym dowodem urodzenia się dziecka. Zwykle zgłoszenie narodzin dziecka jest wykonywane przez ojca. Jeśli ojciec nie może dziecka zgłosić, musi być to zrobione przez osobę, która była obecna przy narodzinach dziecka.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać u urzędnika stanu cywilnego urzędu gminy Westland, lub na rządowej stronie internetowej: www.rijksoverheid.nl

Uznanie dziecka poczętego

Uznanie dziecka może być wykonanie przed narodzinami lub po narodzinach. Uznanie dziecka przed narodzinami, to uznanie dziecka poczętego. Uznanie można zgłosić w każdym urzędzie gminy w Holandii, tak więc niet musi to być uczynione w miejscu zamieszkania. Jeśli matka nie może być obecna przy uznaniu, musi być przedstawiona jej pisemna zgoda dla uznanie dziecka.
W przypadku cudzoziemców jest konieczne przedłożenie oświadczenie z urzędu stanu cywilnego w Polsce o stanie cywilnym rodziców.

W przypadku ciąży wielopłodowej uznanie dziecka dotyczy wszystkich dzieci z tej ciąży.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej rijksoverheid.nl

źródło ze strony gemeentewestland.nl