pt., 02/09/2011 - 12:49

Dom „blijf-van-mijn-lijf”

 Ośrodki pod nazwą „Trzymaj się ode mnie z daleka” (Blijf-van-mijn-lijfhuis) to sieć domów oferujących schronienie i pomoc ofiarom przemocy domowej w Holandii.

Jeden z nich jest w Alkmar. Jest on o tyle wyjątkowy, iż jego adres został podany do wiadomości publicznej.

Dotychczas usytuowanie domów typu blijf-van-mijn-lijf było objęte ścisłą tajemnicą, co miało na celu zagwarantowanie pełnej ochrony ofiarom przemocy.

Fakt, iż adres ośrodka w Alkmaar jest powszechnie znany, dyrekcja domu argumentuje twierdzeniem, że to nie ofiary lecz sprawcy powinni ponosić moralne koszty stosowania przemocy.

„Przemoc jest naganna, ale to nie ofiary powinny się za nią wstydzić” – głoszą autorzy inicjatywy.

Pierwszy dom „blijf-van-mijn-lijf” został założony w 1974 roku w Amsterdamie. Początkowo lokatorkami były wyłącznie kobiety; współcześnie z pomocy ośrodków korzystają także mężczyźni. W całej Holandii funkcjonuje około trzydziestu ośrodków tego typu. Domy oferują pomoc także kobietom, które we własnym mniemaniu zagrożone są przemocą domową (czyli nawet w sytuacji, gdy akt przemocy nie miał jeszcze miejsca).

W celu dostania się do ośrodka należy po prostu zatelefonować – jest to możliwe 24 godziny na dobę. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik ośrodka oceni, czy dom Blijf van mijn Lijf jest właściwą instancją w danym przypadku..

Domy nie udzielają pomocy kobietom z problemami psychicznymi a także uzależnionym od narkotyków i alkoholu. Syn potencjalnej pensjonariuszki nie może być starszy niż piętnaście lat. W sytuacji, gdy dom, do którego zwraca się potrzebująca pomocy kobieta, nie dysponuje wolnymi miejscami, zostaje ona skierowana do innego ośrodka.

Dom w Alkmaar dysponuje dwunastoma miejscami.

Numery telefonów wszystkich domów Blijf-van-mijn-lijf można znaleźć pod tym linkiem: emergis.nl/ik-zoek-hulp/veiligheid-3/ik-zoek-een-veilig-adres/blijf-van-mn-lijf-zeeland/wat-is-het/

gietat

inne wpisy autorki, link - gietat nadaje

 

..