Sprawy socjalne czw., 16/02/2023 - 08:59

Jakie 3 dodatki możesz otrzymać na dziecko

Trzy dodatki na dziecko, które możesz otrzymać w Holandii

1. Kinderbijslag

Kinderbijslag przysługuje również rodzicom także mającym tylko jedno dziecko, a jego wysokość uzależniona jest od wieku dziecka.
Holenderskie władze wychodzą z założenia, że koszty utrzymania starszego dziecka są wyższe niż w przypadku malucha, dlatego im dziecko starsze, tym dodatek jest wyższy. Kinderbijslag wypłacany jest co kwartał przez instytucję SVB, czyli państwowy Bank Ubezpieczeń Społecznych.

>>>tutaj aktualne stawki

2. Kindgebonden budget

Kindgebonden budget to holenderski dodatek na dziecko, którego wysokość uzależniona jest od dochodów rodziców.
Oprócz „kindgebonden budget” istnieje w Holandii także inny dodatek na dziecko, „kinderbijslag” (Kinderbijslag), którego wysokość nie jest uzależniona od zarobków.
Kinderbijslag wypłacany jest przez instytucję SVB, a kindgebonden budget przez holenderski urząd skarbowy Belastingdienst.

>>>tutaj więcej w temacie

3. Kinderopvangtoeslag

Aby otrzymać dodatek na pokrycie części kosztów przedszkola, należy spełnić następujące warunki:
Otrzymywać dodatek na dziecko
Przedszkole musi być zarejestrowane w krajowym rejestrze przedszkoli i żłobków (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, LRKP),
Posiadać pisemną umowę z przedszkolem, zawierającą m.in. cenę za godzinę opieki i liczbę godzin opieki rocznie.

>>>tutaj więcej w temacie