śr., 06/12/2023 - 14:03

Mini słowniczek przydatny dla pracujących w Holandii

Podstawowe pojęcia przydatne dla osób pracujących w Holandii.

aanslagbiljet – formularz podatkowy

ANW – renta rodzinna

AOW – podstawowa emerytura

Arbeidsinspectie – Inspekcja Pracy

arbeidsovereenkomst – umowa o pracę

Arbodienst – służba bhp i medycyny pracy

basispakket – pakiet podstawowy

ubezpieczenia zdrowotnego

basisschool – szkoła podstawowa

bedrijf – firma

Belastingdienst – Urząd Skarbowy

BSN nummer – numer obywatelski, (połączenie

polskiego numeru PESEL i NIP)

CAO – układ zbiorowy pracy

GBA – gminny dział ewidencji ludności

gemeente – gmina, także: urząd miasta lub gminy

huisvesting – zakwaterowanie

huur – czynsz

huurtoeslag – dodatek mieszkaniowy

inburgeringscursus – kurs integracyjny (obejmujący naukę języka niderlandzkiego)

IND – Urząd Imigracji i Naturalizacji

jaaropgave – roczne zeznanie podatkowe, (odpowiednik polskiego PIT11)

Kamer van Koophandel – Izba Handlowa

kinderdagverblijf – żłobek/przedszkole dla dzieci od 1,5 roku do 4 lat

kinderopvangtoeslag – dodatek na opiekę nad dziećmi

kindertoeslag – dodatek rodzinny

klacht – skarga

loonbelasting – podatek dochodowy

loonstrookje – pasek wypłaty

onderwijsnummer – numer oświatowy dziecka

premie volksverzekeringen – składka na ubezpieczenia społeczne

Sofinummer – numer identyfikacji podatkowej, (odpowiednik polskiego numeru NIP)

uitkering – świadczenie, wypłata

uitzendbureau – agencja pracy tymczasowej

uurloon – stawka godzinowa

vakantietoeslag – dodatek urlopowy

vakbond – związek zawodowy

verzekering – ubezpieczenie

werkgever – pracodawca

werknemer – pracownik

WIA-uitkering – renta z tytułu niezdolności do pracy

WW – zasiłek dla bezrobotnych

ziekengeld – wynagrodzenie chorobowe

ziektekosten – koszty opieki medycznej

ziektewetuitkering – zasiłek chorobowy

zorgpasje – karta identyfikacyjna

ubezpieczenia zdrowotnego

zorgtoeslag – dodatek zdrowotny

zorgverzekeraar – ubezpieczyciel zdrowotny

ZZP – firma jednoosobowa