Wydarzenia pt., 18/05/2018 - 08:52

Ministrowie rozmawiali o polskich pracownikach w Holandii

Sytuacja polskich pracowników w Holandii to główny temat spotkania, które odbyło się wczoraj w Hadze. Z ministrem spraw społecznych i zatrudnienia Wouterem Koolmeesem spotkali się minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Stanisław Szwed.

Minister Elżbieta Rafalska rozmawiała z ministrem Wouterem Koolmeesem m. in. nt. ochrony polskich obywateli przed złymi praktykami agencji zatrudnienia oraz nt. zaangażowania władz Królestwa Niderlandów na rzecz objęcia pracowników tymczasowych większą ochroną prawną i gwarancjami.

Głównymi problemami polskich pracowników jest brak obowiązku certyfikacji agencji w Holandii, możliwość rozwiązywania umów z dnia na dzień, jeśli zatrudnienie nie przekracza 78 tygodni, możliwość rozwiązywania umów w przypadku zachorowania, czy potrącanie kar z wynagrodzeń.

Wśród tematów było także rozważenie utworzenia sieci punktów konsultacyjno-doradczych dla pracowników z Europy Wschodniej, gdzie będą mogli uzyskać informację i poradę w języku ojczystym dotyczącą praw pracowniczych.

Liczba przyjeżdżających do Holandii Polaków utrzymuje się na poziomie 23 tys. osób rocznie.

Natomiast osób wykonujących prace tymczasowe jest ok. 200 tys. i stanowią oni połowę wszystkich pracowników tymczasowych w Holandii.

Podczas wizyty w Hadze minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Stanisław Szwed spotkali się także z dyrektorem Społeczno-Kulturalnego Biura Planowania, prof. Kimem Puttersem, podczas którego przedstawiono wnioski z raportu nt. badań nad sytuacją życiową polskich imigrantów w Holandii.

W programie wizyty było także spotkanie z przedstawicielami środowisk polonijnych przebywającymi w Holandii.

Daan

źródło: mpips.gov.pl

Kategoria: Wydarzenia