Wydarzenia pt., 05/03/2021 - 12:09

Płace w Holandii

Główne Biuro Statystyczne poinformowało o różnicach w pensjach pracowników różnych branżach.

Najgorzej w Holandii zarabiają pracownicy gastronomii i hotelarstwa. Aż 90% z nich zarabiało w 2019 r. mniej niż 20 euro brutto na godzinę. Za rok 2020 jeszcze nie ma danych, ale bardzo prawdopodobne, że pandemia tylko pogłębia problem pracowników tego sektora.

Najlepiej zarabiają osoby zatrudnione w sektorze finansów, tam zarobki poniżej 20 euro brutto występują dużo rzadziej, tylko około 18 procent wszystkich zatrudnionych w tym sektorze, może zobaczyć taką stawkę w umowie.

23,14 euro brutto tyle wynosiła średnia stawka godzinowa w Holandii w 2019 roku

Co dziesiąty pracownik w Holandii zarabiał w 2019 r. mniej niż 11,59 euro brutto na godzinę. Są tez dużo lepiej opłacani pracownicy, co najmniej 37,42 euro na godzinę zarobiło również 10% wszystkich zatrudnionych.

Ponad milion osób wykonuje w Holandii tzw. „niskopłatne prace”. Listonosze, sprzątaczki, pracownicy fizyczni agencji pośrednictwa pracy i supermarketów – to nie są zawody, na wykonywaniu których dorobisz się w Holandii majątku.

Wiek też jest czynnikiem, który może decydować o wysokości wynagrodzenia, osoby przed 30 rokiem życia częściej mają niskie wynagrodzenie.

Polacy w Holandii

Nadal spora grupa imigrantów z Polski pracuje za pośrednictwem agencji. Pośrednicy często płacą pracownikom na poziomie płac minimalnych, choć sytuacja w ostatnich latach znacznie się poprawiła, to wciąż część agencji oszukuje i nie wypłaca nawet minimum, albo potrąca z wypłat wygórowane kwoty za zakwaterowanie, koszty dojazdu czy ubezpieczenie.

AS

Kategoria: Wydarzenia