Sprawy socjalne ndz., 24/01/2016 - 11:57

Praca przez agencję pracy - porady

Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni.

Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii, należy się do tego dobrze przygotować. Pomoże to uniknąć nieporozumień i nieprzyjemnych doświadczeń.

Jeśli pracują Państwo w Holandii za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, prawo do wynagrodzenia przysługuje Państwu tylko wtedy, gdy biuro to oddeleguje Państwa do pracodawcy. Agencja pracy tymczasowej nie ma obowiązku zapewnienia Państwu pracy i płaci tylko za przepracowane godziny. Firma, w której Państwo pracują, może zwolnić Państwa w każdej chwili. Umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej kończy się wtedy w
trybie natychmiastowym. Jeśli agencja ponownie oddeleguje Państwa do pracy, otrzymają Państwo nową umowę.


 

Znaj swoje prawa:
 

• Przede wszystkim należy prosić o:

- Umowę w języku polskim. Proszę nie podpisywać umowy, której treść nie jest dla Państwa zrozumiała. Z agencją pracy tymczasowej należy dokładnie omówić wszystkie kwestie związane z pracą. Przede wszystkim należy jasno ustalić, ile godzin tygodniowo będą Państwo pracować oraz jaka będzie data rozpoczęcia i zakończenia pracy.

- Rodzaj pracy. Jaką dokładnie pracę będą Państwo wykonywać w Holandii? Czy przez cały czas będzie to praca u jednego przełożonego, czy będą Państwo pracować w wielu miejscach?

- Bezpieczeństwo. Pracodawca ma obowiązek przekazać Państwu dokładne informacje o zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą oraz o sposobach zapobiegania tym zagrożeniom. Pracodawca powinien przekazać Państwu np. kask, obuwie ochronne i inne środki ochrony osobistej.

- Czas pracy. Ile godzin dziennie i tygodniowo będą Państwo pracować? Pracodawca nie może żądać od Państwa pracy dłuższej niż 12 godzin dziennie lub 60 godzin tygodniowo, ani też oferować pracy wyłącznie w nocy. W okresie 16 tygodni pracy mogą Państwo przepracować maksymalnie 36 nocy. Więcej w temacie: mojaholandia.nl/artykul/jaki-jest-maksymalny-czas-pracy

- Koszty przejazdu. Kto je opłaca? Państwo, agencja pracy tymczasowej czy holenderski pracodawca? Jaka jest wysokość tych kosztów?

- Zakwaterowanie. Czy muszą Państwo sami szukać mieszkania w Holandii, czy zadba o to agencja pracy tymczasowej? Ile będzie Państwa kosztować zakwaterowanie? Co otrzymają Państwo w ramach opłaty za zakwaterowanie? Pomieszczenie mieszkalne powinno spełniać wymogi dotyczące BHP.

- Wynagrodzenie. Czy będzie Państwu wypłacane także wtedy, gdy agencja pracy tymczasowej nie będzie miała dla Państwa pracy? Czy jest to wynagrodzenie netto czy brutto? W każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do minimalnego wynagrodzenia, które na dzień 1 stycznia 2008 r. wynosi 308,10 euro (brutto) tygodniowo dla osób, które ukończyły 23 rok życia1. Uwaga: w Holandii przerwy nie wliczają się do czasu pracy, a tym samym są one niepłatne.

SPRAWDŹ

UKŁAD ZBIOROWy PRACY (CAO) DLA PRACOWNIKÓW TYM CZASOWYCH NA LATA 2012-2017

Minimalne wynagrodzenie w Holandii - 2016 
    

- Moment wypłaty. Proszę dowiedzieć się, czy wypłata będzie miała miejsce na koniec tygodnia, czy na koniec miesiąca.

- Ubezpieczenie kosztów leczenia. W Holandii sami muszą Państwo zadbać o ubezpieczenie kosztów leczenia. Agencja pracy tymczasowej ma obowiązek Państwa o tym poinformować oraz zaoferować grupowe ubezpieczenie kosztów leczenia.

>>>> Co zrobić by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Jeśli jednak pracują Państwo w Holandii dla polskiego pracodawcy lub za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej z siedzibą w Polsce i posiadają Państwo tzw. zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego (E 101), to nadal obejmuje Państwa polski system ubezpieczeń społecznych. Z opieki medycznej w Holandii można korzystać także dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card) wydawanej przez polskiego ubezpieczyciela kosztów leczenia.


- Regulacje w przypadku choroby. W przypadku choroby mają Państwo prawo do ciągłości wynagrodzenia lub do zasiłku chorobowego. Zasiłek wynosi w tym przypadku co najmniej 70 % Państwa wynagrodzenia lub więcej, jeśli uzgodniono tak w holenderskim Układzie Zbiorowym Pracy (CAO). Proszę dowiedzieć się w agencji pracy tymczasowej, w jaki
sposób zostało to uregulowane.

Ponadto, mają Państwo prawo do wszystkich uzgodnień, jakie zostaną zawarte w indywidualnej lub zbiorowej umowie o pracę. Uwaga: w przypadku sporów odnośnie przestrzegania zapisów umowy o pracę lub CAO, czy też uzgodnień odnośnie zakwaterowania bądź kosztów przejazdu będą Państwo zmuszeni dochodzić swoich praw na własną rękę! Władze holenderskie i Inspekcja Pracy nie zajmują się tego typu sprawami. O wsparcie mogą Państwo prosić holenderski lub polski związek zawodowy.

Pomoc w razie problemów

Ze skargami dotyczącymi ustawowego minimalnego wynagrodzenia, BHP oraz czasu pracy najlepiej zwrócić się (pisemnie lub telefonicznie) bezpośrednio do holenderskiej Inspekcji Pracy.

Pisma można kierować także w języku polskim. Kontakt telefoniczny możliwy jest w języku angielskim lub niemieckim. W razie konieczności do rozmowy telefonicznej zostanie włączony polski tłumacz.

Inspekcja Pracy
tel: Arbeidsinspectie kantoor Roermond
Postbus 940
6040 AX ROERMOND
Numer telefonu 0475 356 666
Numer faksu 0475 356 660
www.Arbeidsinspectie.nl

W sprawie skarg odnośnie zakwaterowania mogą kontaktować się Państwo z działem Nadzoru Budowlano-Mieszkaniowego (afdeling Bouw en Woningtoezicht) w urzędzie miasta lub gminy. Może on zakazać wynajmu określonego pomieszczenia mieszkalnego. Miasto lub gmina nie zapewni Państwu jednak mieszkania zastępczego. W sprawie skarg związanych z naruszeniem Układu Zbiorowego Pracy (CAO) lub umowy o pracę mogą Państwo kontaktować się z polskim lub holenderskim związkiem zawodowym. Pracownicy tymczasowi mogą zwracać się do SNCU (Stowarzyszenia ds. przestrzegania Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych), które w imieniu centralnych rganizacji pracodawców i pracowników sprawuje nadzór nad przestrzeganiem umów.

Najlepiej pisemnie!

SNCU
na adres PVF Achmea
Postbus 9251
1006 AG AMSTERDAM
Faks: 020 - 607 44 92

 info ze strony Niderlandzkiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia