Sprawy socjalne pon., 05/08/2013 - 10:59

Studia w Holandii – ile to kosztuje?

Studia w Holandii kosztują. Nie ma tutaj znanego z Polski podziału na „bezpłatne” uczelnie państwowe i płatne uczelnie prywatne. Płaci w zasadzie każdy, choć zazwyczaj niewiele.

W dodatku wielu studentów otrzymuje stypendia socjalne wyższe niż czesne. Więc studia ich nic nie kosztują, a na byciu studentem wręcz zarabiają. Ale to się pewnie zmieni.

W Holandii funkcjonuje kilkanaście państwowych uniwersytetów oraz wiele państwowych i niepaństwowych szkół wyższych  Gdzie studiować w Holandii? cz.1 Studia są płatne, a w przypadku finansowanych przez budżet uniwersytetów i szkół wyższych wysokość standardowego czesnego ustala państwo.

Istnieją dwa rodzaje czesnego. Pierwszy rodzaj to czesne standardowe, wettelijk collegeld. Jego wysokość ustala państwo i obowiązuje one wszystkie uczelnie i wszystkie kierunki studiów (z nielicznymi wyjątkami) na wszystkich uniwersytetach i szkołach wyższych, uznanych i finansowanych z budżetu państwa. To właśnie to czesne opłaca większość studentów – holenderskich i z zagranicy – studiujących na niderlandzkich uczelniach.

To niższe, standardowe czesne, obowiązuje osoby, które spełnią następujące warunki:

•    pochodzą z Holandii, innego kraju UE lub z Lichtensteinu, Norwegii, Islandii czy Szwajcarii. Czyli jako potencjalny student z Polski jesteś traktowany tak samo jak student z Holandii czy Niemiec (przynajmniej na tym polu)

•    Mieszkają w Holandii, Belgii, Luksemburgu lub jednym z trzech leżących blisko granicy z Holandią niemieckich landów (Nadrenia Północna-Westfalia, Dolna Saksonia, Brema)

•    Rozpoczynają swoje pierwsze studia na holenderskiej uczelni na tym poziomie (czyli swój pierwszy licencjat albo pierwsze studia magisterskie w Holandii)

•    Zostały przyjęte na uniwersytet lub do szkoły wyższej finansowanych przez państwo
W roku akademickim 2012/2013 wettelijk collegeld wynosiło 1,771 euro za rok w przypadku studiów dziennych (voltijd), a w przypadku studiów, które w Polsce nazwalibyśmy zaocznymi (deeltijd lub duale opleiding) czesne wynosiło od 1,003 do 1,771 euro w zależności od kierunku i uniwersytetu.

W nadchodzącym roku akademickim 2013/2014 wszystkie te kwoty pójdą, jak się łatwo domyślić, w górę. Rok studiów dziennych na państwowym uniwersytecie kosztować będzie 1,835 euro, a w przypadku studiów zaocznych 1,049-1,835 euro.

Oprócz standardowego czesnego istnieje również tzw. instellingstarief, czyli specjalne czesne dla studentów niespełniających wymogów wymienionych powyżej. Instellingstarief dotyczy najczęściej studentów spoza Europy albo studentów chcących studiować drugi kierunek (po ukończeniu pierwszego).

Jak wspomnieliśmy powyżej: Holender (czy Francuz, czy Polak, czy Włoch, itp.), który uzyskał już na niderlandzkim uniwersytecie tytuł np. licencjata nie może rozpocząć kolejnych studiów licencjackich na tych samych finansowych warunkach co pierwsze. Rozpoczynając drugi licencjat lub drugą magisterkę (już PO ukończeniu pierwszego – bo dwa

JEDNOCZEŚNIE zazwyczaj można studiować) zapłacić trzeba nie standardowe czesne (wettelijk collegeld), ale instellingstarief, które zazwyczaj jest dużo, dużo wyższe. Każdy uniwersytet może sam ustalać jego wysokość, ale często są to dosyć astronomiczne kwoty w przedziale 8,000-14,000 euro za rok!

 

Dla przykładu: instellingstarief na uniwersytecie w Tilburgu – nie należącym do najbardziej znanych holenderskich uczelni – wynosi w przypadku studiów licencjackich 8,500 euro, a w przypadku magisterskich 13,000 euro rocznie.

W przypadku bardziej renomowanego Universiteit van Amsterdam instellingstarief za rok studiów licencjackich to na większości wydziałów od 9,000 do 11,000 euro, a za rok studiów magisterskich: 10,500-12,000 euro.

Ale na przykład rok studiów stomatologicznych to zarówno na poziomie licencjackim jak i na magisterskim 25,000 euro rocznie! Cztery lata takich studiów to wydatek 100,000 euro!

czytaj dalej - Studia w Holandii – ile to kosztuje? cz.2