Zasiłek

pon., 08/11/2010 - 19:26

Zasiłek rodzinny

Niezdolność do pracy Jeśli choroba trwa dłużej niż dwa lata i niezdolność do pracy wynosi co najmniej 35%, można ubiegać się w UWV o rentę z tytułu niezdolności do pracy (WIA-uitkering).

pon., 08/11/2010 - 17:27

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Strony