Sprawy socjalne czw., 27/08/2015 - 20:22

Co zrobić, jeśli otrzymujesz zbyt niskie wynagrodzenie?

Jeśli otrzymujesz zbyt niskie wynagrodzenie, radzimy najpierw porozmawiać z pracodawcą. Jeśli to nie poskutkuje, można wnieść skargę do Inspekcji Pracy. Można to zrobić także anonimowo. Odpowiednie adresy i numery telefonów podane są na końcu artykułu.

Sprawę można skierować również do sądu. W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z porady związku zawodowego, biura bezpłatnej pomocy prawnej (tzw. wetswinkel), punktu porad prawnych (Juridisch Loket) lub doradcy społecznego. Możliwe jest zgłaszanie późniejszych roszczeń w sprawie wypłaty wynagrodzenia.

 

Dochodzenie niewypłaconych kwot możliwe jest także wtedy, gdy po jakimś czasie się zorientujesz, że otrzymywałeś zbyt niskie wynagrodzenie. Wypłaty można domagać się w ciągu 5 lat. Roszczenia w sprawie niewypłaconego dodatku urlopowego przedawniają się po upływie 2 lat.

Z działem Informacji Publicznej Holenderskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia można kontaktować się telefonicznie pod numerem: (0031) 70 333 44 44. Obsługa jest w języku holenderskim, angielskim i niemieckim.

Więcej informacji na temat minimalnego wynagrodzenia i dodatku urlopowego możba znaleźć na stronie polski.szw.nl (w języku polskim) lub na stronie employment.gov.nl (w języku angielskim).

 

Czy otrzymujesz wynagrodzenie minimalne?  Sprawdź stawki obowiązujące od 1 lipca 2015 roku

Ile wynosi dodatek urlopowy?

Każdy pracownik w Holandii ma prawo do dodatku urlopowego. W ustawie nazwany jest on 'minimalnym dodatkiem urlopowym'. Jest on równy co najmniej 8% wynogradzenia rocznego brutto.

Dodatek urlopowy nie jest uwzględniony w podstawowym wynagrodzeniu. Pracodawca może wypłacić dodatek w częściach lub jednorazowo. Dodatek urlopowy powinien stanowić odrębną pozycję na pasku wynagrodzeń (vakantiegeld). Na koniec zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany do wypłaty zaległego dodatku urlopowego razem z ostatnim wynagrodzeniem.