pon., 12/09/2011 - 05:30

Młodzi Polacy słabo wykształceni i szukają pracy

W ubiegły czwartek niderlandzki Urząd d/s Społecznych I Kulturowych opublikował wyniki badań dotyczących polskich imigrantów w Holandii. 

Badania niniejsze zostały przeprowadzone na grupie 600 Polaków, którzy przybyli do Holandii po roku 2004 (czyli roku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej) oraz są zarejestrowani w gminie.

Najbardziej niepokojące wyniki uzyskano w odniesieniu do polskiej młodzieży.

Zgodnie z uzyskanymi wynikami ponad 40 procent respondentów w wieku 15 – 24 lata ma zaledwie wykształcenie podstawowe. Około 19 procent jest bezrobotna. Ponadto młodzi ludzie mają znikomy kontakt z rodowitymi Holendrami oraz często deklarują, iż nie czują się w Holandii dobrze.

Dużo lepiej wykształceni są Polacy powyżej 24 roku życia – ci posiadają średnie bądź wyższe wykształcenie. Ponadto ponad 40 procent uczęszczało na kurs niderlandzkiego.

Ponad połowa respondentów zakłada, że za pięć lat będzie wciąż przebywać w Holandii. Duża część badanych Polaków ma częsty kontakt z Holendrami w czasie wolnym od pracy.

Socjologowie przeprowadzający badanie konkludują, iż Polacy nie dążą do uformowania zamkniętej grupy kulturowej, niemniej jednak ich integracja nie przebiega bez zakłóceń. Sytuacja polskiej młodzieży jest jednym z problemów. Mimo to Polacy jako społeczność zostali określeni mianem grupy z „potencjałem integracyjnym”.

Szacuje się, iż na chwilę obecną w Holandii mieszka około 150 tysięcy Polaków.

Cały raport dostępny jest (odpłatnie) pod tym linkiem:

scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Poolse_migranten.