ndz., 11/11/2012 - 12:27

Fundacja „Barka” szuka kadry w Holandii

Barka NL poszukuje kadry do tworzonego w Utrechcie Centrum Gospodarki Społecznej. Centrum będzie towarzyszyło obywatelom krajów Europy Środkowo-Wschodniej napotykającym na trudności w pozyskaniu i utrzymaniu pracy.

Poszukujemy osób z wyższym wykształceniem, znajomością języka niderlandzkiego i angielskiego oraz co najmniej dwuletnim doświadczeniem:

Psycholog: doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów i kryzysów psychicznych, praca nad wzmocnieniem motywacji i asertywności, pomoc w tworzeniu grup wsparcia, bliska współpraca z doradcą zawodowym i terapeutą w celu uzgodnienia ścieżki rozwoju zawodowego uczestnika CGS.
Doradca zawodowy: diagnoza potencjału społecznego i zawodowego uczestnika CGS, współpraca z agencjami zatrudnienia, przedsiębiorstwami  w celu przygotowania praktyk zawodowych/zatrudnienia, szeroko pojęte doradztwo zawodowe.

Pośrednik pracy: zbieranie informacji na temat firm i lokalnych przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw społecznych), prezentacja dostępnych ofert pracy, wizyty u pracodawców, przygotowanie harmonogramu/umów praktyk zawodowych, monitoring sytuacji lokalnego rynku pracy, budowanie relacji pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem CGS, pomoc w tworzeniu biznes planów i zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Terapeuta: praca indywidualna i grupowa w kierunku rehabilitacji i trzeźwości, współpraca z placówkami detoxu, terapii i rehabilitacji, tworzenie grup wsparcia AA i NA.

Prawnik: praca indywidualna i grupowa, wspieranie (w tym interwencje) w rozwiązywaniu kwestii prawnych głównie w relacji pracodawca – pracownik, podejmowanie aspektów prawnych w sprawach rodzinnych, współpraca z sądami, kuratorami sądowymi, aresztami śledczymi, pomoc prawna (w tym interwencje) z zakresu mieszkalnictwa i przedsiębiorczości.

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie CV, listu motywacyjnego, zeskanowanego dyplomu ukończenia wyższej uczelni oraz listu referencyjnego na: office@barkanl.org . Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniach: 19-30 listopada 2012.

Ostatnim etapem rekrutacji będzie 2-tygodniowe szkolenie w Sieci Barka w Polsce w grudniu  2012 (lub styczniu 2013 )

Osoby aplikujące muszą być gotowe do odbycia takiego szkolenia.

Prosimy również o kontakt firmy, organizacje i środowiska zainteresowane współpracą.

(informacja Fundacji)

Nasze artykuły w tym temacie:

Chcą pomóc bezdomnym Polakom 

Mirek z Venlo wypił 0,7 litra, wygrał 5 euro i zmarł

Haga: Polacy, wynocha z przytułków!