Sprawy socjalne pon., 06/02/2017 - 11:55

Meldunek w Holandii

Zameldowanie się w gminie jako mieszkaniec Holandii

Aby mogli Państwo podjąć pracę w Holandii, potrzebny jest Państwu numer podatkowo-ewidencyjny BSN (Burgerservicenummer). Jest on również konieczny przy kupnie lub wynajmie mieszkania, zapisie dzieci do szkoły lub korzystaniu z pomocy lekarza pierwszego kontaktu lub opieki szpitalnej.

Numer BSN otrzymają Państwo w urzędzie gminy podczas rejestracji w Gminnej Ewidencji Mieszkańców. Zameldowanie się w gminie jest bezpłatne.

Zarejestrować się można jako mieszkaniec (rezydent) lub jako osoba przebywająca czasowo (nierezydent). Zameldowanie się jako mieszkaniec Holandii (rezydent) łączy się z różnymi obowiązkami i prawami. Do obowiązków należy na przykład płacenie podatków gminnych, a prawa dotyczą między innymi prawa do dodatku mieszkaniowego, możliwości zapisania się do spółki mieszkaniowej czy zarejestrowania dzieci do szkoły.

>>>Sprawdź: Minimalne wynagrodzenie w Holandii - 2017 

>>>czytaj: Czy mogę dostać zasiłek bijstand? 

Pobyt krótszy niż 4 miesiące

Jeżeli pobyt nie przekracza czterech miesięcy, mogą się Państwo zarejestrować jako czasowy mieszkaniec (nierezydent). Można tego dokonać w jednym z 18 urzędów gminnych, które dysponują w tym celu osobnym punktem obsługi. Również Państwa partner i dzieci mogą się zameldować, jeśli mają zamiar zamieszkać w Holandii. Aby zarejestrować się w urzędzie gminnym, należy zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty. Dotyczy to również Państwa partnera i dzieci. Więcej informacji o czasowym zameldowaniu się jako nierezydent można znaleźć na stronie internetowej: government.nl/issues/foreign-nationals- working-in-the-netherlands/ residence-permits-and-the-registration-of-foreign-workers.

Pobyt dłuższy niż 4 miesiące

Jeżeli mają Państwo zamiar przebywać w Holandii dłużej niż 4 miesiące, powinni się Państwo zarejestrować jako mieszkańcy (rezydenci) w gminie, w której Państwo mieszkają. Tego obowiązku należy dopełnić w ciągu pierwszych 5 dni po pierwszym dniu pobytu w Holandii. Jeżeli są już Państwo zameldowani czasowo jako nierezydenci i przebywają Państwo w Holandii dłużej niż 4 miesiące, należy niezwłocznie zgłosić to w gminie w Państwa aktualnym miejscu zamieszkania.

Zameldowania dokonuje się w urzędzie gminy. Jeżeli w Holandii towarzyszą Państwu partnerka lub partner oraz dzieci, to również oni muszą stawić się osobiście w urzędzie gminy w celu dopełnienia obowiązku meldunkowego.

Aby się zameldować, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty

Ważny dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty) każdej stawiającej się osoby.

Umowę najmu lub kupna mieszkania w Holandii.

Jeśli mieszkają Państwo u kogoś, to prosimy zabrać ze sobą oświadczenie sporządzone i podpisane przez tę osobę oraz kopię dowodu tożsamości tej osoby.

Numer podatkowo-ewidencyjny BSN (Burgerservicenummer)

Akt urodzenia

Przeprowadzka

Jeśli są Państwo zarejestrowani jako mieszkaniec (rezydent) i wracają Państwo do swojego kraju, to muszą Państwo zgłosić to w urzędzie gminy. Nie ma jednak takiego obowiązku, jeżeli są Państwo zameldowani na pobyt czasowy (nierezydenci).

W obu przypadkach zachowują Państwo przyznany numer BSN i mogą w razie potrzeby ponownie skorzystać z niego w przyszłości. W przypadku przeprowadzki do innej gminy należy zmianę miejsca zamieszkania zgłosić w nowej gminie. Jeżeli przeprowadzają się Państwo w tej samej gminie, musi to również zostać zgłoszone w urzędzie gminy.

info ze strony Niderlandzkiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW)

Inne podobne tematy: porady dla emigranta w Holandii